Naziv
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
35872
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kod studenata razviti kritički smisao za razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti srednjeg vijeka, te europskih regija i okruženja hrvatskog naroda. Tijekom studiranja ovog predmeta i područja studenti stječu i proširuju opća znanja o povijesti srednjeg vijeka uopće, napose o vezama i odnosima hrvatskog naroda s drugim narodima, kulturama, društvima, državama i civilizacijama u toj široj regiji.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija:
 2. perodizacijski i prostorni okvir. Historiografija.
 3. Problemsko promišljanje predmeta kolegija; Plan rada. Literatura. Ispiti. Razgovor sa studentima.
 4. Srednjoistočna i jugoistočna Europa za velike seobe naroda. Avarski kaganat.
 5. Svijet sklavinija. Karantanski primjer. Samov plemenski savez. Èuda svetog Dimitrija Solunskog kao izvor za društveni i gospodarski preobražaj sklavinija. Usporedna analiza srednjoeuropskih i jugoistočnoeuropskih, te prijadranskih sklavinija.
 6. Etnogeneze. Primjer: Bugarska. Usporedna analiza s hrvatskim primjerom.
 7. Oblikovanje bizantskog comonweltha.
 8. Sveto rimsko carstvo i srednjoistočna Europa
 9. Tipologija gradskih društava.
 10. Oblikovanje ranosrednjovjekovnog kraljevstva. Primjer: Duklja.
 11. Kristalizacija regionalne sile: Nemanjići
 12. Kruna Svetog Stjepana prema jugoistočnoj Europi
 13. Viteško društvo i oblikovanje osmanskog carstva na europskom tlu
 14. Uz morski grad izmeðu Sredozemlja i zaleða.
 15. Zaključna riječ. Ispitna pitanja. Razgovor sa studentima.

Ishodi učenja
 1. razumjeti temeljne procese, strukture i fenomena povijesti srednjeg vijeka, te europskih regija i okruženja hrvatskog naroda
 2. objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi
 3. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
 4. proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima,
 5. ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme
Metode podučavanja
metoda izlaganja i tumačenja, individualnog rada studenata
Metode ocjenjivanja
Pismeno i usmeno.

Obavezna literatura
 1. M. Brandt, Opća povijest srednjeg vijeka, Zagreb 1980. (odabrana poglavlja)
 2. Historija naroda Jugoslavije, sv. I, Zagreb 1953. (odabrana poglavlja)
 3. I. Prlender, "Sporazum u Tati 1426. i Žigmundovi obrambeni sustavi", Historijski zbornik XLIV, Zagreb 1991, str. 23-41
 4. T. Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb 1997. (odabrani dijelovi)
 5. P. Wandycz, Cijena slobode. Povijest Srednjoistočne Europe, Zagreb 2004., str. 1-51
Dopunska literatura
 1. F. Longvort, Stvaranje Istočne Evrope, Beograd 2002., str. 319-422
 2. D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth, Phoenix Press, London 1971
 3. F. C. Lane, A Maritime Republic, Baltimore-London 1977
 4. J. Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb 1992.
 5. P. Hanak, Povijest Mađarske, Zagreb 1995.
 6. I. Prlender, "Totius gentis metropolim", Historijski zbornik LI, Zagreb 1998., str. 1-16
 7. G. Procacci, Povijest Talijana, Zagreb 1996., str. 3-99
 8. J. F. Noël, Sveto Rimsko Carstvo, Zagreb 1998.
 9. P. Štih i V. Simoniti, Slovenska povijest do prosvjetiteljstva, Zagreb 2004.
 10. G. Novak, Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća, I, Zagreb 2004., 89-214

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 2. semestar