Naziv
Filozofija i psihoanaliza
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51258
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati, analizirati i interpretirati osnovne psihoanalitičke pojmove Signunda Freuda, njihov širi znanstveno-teorijski kontekst i glavne smjerove razvoja psihoanalitičkog konceptualnog aparata s obzirom na njihovovu epistemološku relevanciju. opis sadržaja kolegija: http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/syllabi/filozofija-i-psihoanaliza/
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. ustanoviti, analizirati i povezati osnovne pojmove psihoanalize i preispitati njihovo značenje za filozofska istraživanja
 2. ustanoviti sličnosti i razlike između pojedinih psihoanalitičkih stajališta s obzirom na filozofijske grane
 3. primijeniti psihoanalitičke teorije na probleme filozofije znanosti, filozofije jezika i filozofije psihologije
 4. izraditi pismeni rad na odabranu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
 5. planirati i izvesti samostalni istraživački rad te javno izložiti njegove rezultate
 6. istraživati i kritički prosuđivati dostupne izvore u svrhu samostalnog usavršavanja u struci
 7. analizirati temeljne pojmove i teorije drugih znanosti iz filozofijske perspektive
 8. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. S. Freud, Predavanja za uvod u psihoanalizu i Nova predavanja; Pet predavanja na Sveučilištu Clark; Prikazi psihoanalize; Tumačenje snova; Nesvjesno, Ja i Ono; Studije o histeriji; Tri teorije seksualnosti (dostupno u različitim izdanjima, prema popisu literature) J. Lacan, Spisi; Četiri temeljna pojma psihoanalize (dostupno u različitim izdanjima prema popisu literature)
Dopunska literatura
 1. Rječnik psihoanalize, ur. J. Laplanche i J-B. Pontalis, Zagreb: August Cesarec, Naprijed, 1992. Whose Freud? The Place of Psychoanalysis in Contemporary Culture, ed. P. Brooks & A. Woloch, New Haven and London: Yal University Press, 2000. Filozofsko čitanje Frojda, ur. O. Savić, Beograd, 1981. Classics in the History of Psychology, York University, Toronto (link) Filozofija i psihoanaliza (materijali za kolegij) Psihoanalitički časopisi: European Journal of Psychoanalysis; Psychoanalytic Studies i dr. (dostupno u elektorničkim zbirkama preko knjižnice Filozofskog fakulteta)

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 36. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 37. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 39. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 41. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 43. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 46. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 49. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 50. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 51. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 52. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 53. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 54. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 55. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 56. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 58. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 59. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 60. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 61. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar