Naziv
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Niccola Machiavellija
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
131764
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Kritički osvijestiti složenu narav i mnogostrukost zahtjeva u političkom djelovanju kroz analizu: 1.) pretpostavki novovjekovne filozofije politike; 2. ) posebnosti javno- moralne ili političke moralnosti emancipaciju koje Machiavelli radikalno osvještava; 3.) suprotstavljene ideale republikanskog i liberalnog poimanja slobode.
Sadržaj
 1. Predstavljanje teme i dogovor o zajedničkom radu. Uvodno predavanje nastavnika: Machiavellijeva učinkovita istina o stvarima politike
 2. Političke vladavine: monarhije i republike ( Vladar: 1-5)
 3. Historijsko iskustvo: Virtù i Fortuna (V. 6 – 7).
 4. Moć i umijeće vladanja (V. 8 – 12)
 5. Lavovi i lisice politike: polemika s Ciceronom (V. 15 – 20)
 6. Fortuna i slobodna volja (V. 21 – 26)
 7. O ustrojstvu Rimske republike ( Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija, I. knj. 1. – 10)
 8. Religija i politika (RPDTL, I. knj. 11 – 15)
 9. Sloboda i vrlina (RPDTL, I. knj. 16 – 30)
 10. Republika i diktatura (RPDTL, knj. I. 33 – 40)
 11. Ljudska priroda i moć (RPDTL, knj. I. 42 – 54)
 12. Republikanska sloboda i jednakost građana (RPDTL, knj. I. 55 -60)
 13. Povijesna iskustva i međudržavni odnosi (RPDTL, knj. II. 1 – 46)
 14. Osvajanje i održavanje političke vladavine (RPDTL, knj. III. 1-10; 16; 18-20; 24; 27-31; 41; 47-48.
 15. Završna rasprava i sinteza.

Ishodi učenja
 1. Razlikovati tradicionalnu i novovjekovnu filozofiju politike
 2. Analizirati Machiavellijeve novine u novovjekovnoj filozofiji politike
 3. Razlikovati javnu ili političku moralnost od privatne ili svjetonazorske moralnosti
 4. Prepoznati i razumjeti specifične probleme političke moralnosti
 5. Znati objasniti fenomen "prljavih ruku politike" ili uporabe nemoralnih sredstava za moralno vrijedne ciljeve
 6. Vrednovati kriterije republikanskog poimanja slobode
 7. Prosuditi značaj Machiavellija za novovjekovno razumijevanje politike
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Machiavelli, Niccolo, Vladar (više izdanja)
 2. Machiavelli, Niccolo, Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija u: Izabrano djelo, knj. I, Zgb.1985.
Dopunska literatura
 1. Grubiša, Damir, „Uvod u Machiavellija“ u: Machiavelli ; Izabrano djelo I.
 2. Grubiša, Damir, „Kako čitati Vladara“ u: Machiavelli, Vladar, Globus, Zgb. 1998.
 3. Regent, Nikola, „Niccolo Machiavelli“ u: Moderna politička teorija,(ur. E. Kulenović) FPZ, Zgb. 2013.
 4. Najamy, John, The Cambridge Companion to Machiavelli. C.U.P.,Cambridge 2010.
 5. Scott, John, The Routledge Guidebook to Machiavelli’s Prince, Taylor and Francis, 2016.
 6. Pocock J. G. A. , The Machiavellian Moment, P.U.P. Princeton 1975.
 7. Berlin, Isaiah, „The Originality of Machiavelli“,u: Against the Current, The Viking P., 1974.
 8. Machiavelli and Republicanism (ed. G. Bock/ Q. Skinner), C.U.P. Cambridge 1990.
 9. Mansfield, Harvey, Machiavelli’s Virtue, The University of Chichago Press 1998.
 10. Benner, Erica, Machiavelli’s Ethics, Princeton U. P., 2009
 11. Machiavelli on Liberty and Conflict (ed. D. Johnston), University of Chichago Press 2017.
 12. Pitkin, Hannah, Fortune is a Women, The U. of Chicago P. Chicago 1999.
 13. Strauss ,Leo, Thoughts on Machiavelli, The Free Press, Glencoe, 1958.
 14. Viroli, Maurizio, Machiavelli’s God, P.U.P. Princeton, 2010.
 15. Machiavelli’s Legacy: „The Prince“ After Five Hundred Years (ed. J. Fuller), University of Pennsylvania Press, 2015.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar