Naziv
Filozofija politike - seminar: Spinozina filozofija politike
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
117968
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Prijediplomski studij: Zimski semestar
  • Diplomski studij: Zimski semestar