Naziv
Filozofija povijesti: Osnovni problemi
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
56138
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti se u sustavnom i problematskom obliku informiraju o temeljnim problemima filozofije povijesti i relevantnim orijentacijama filozofijskog pristupa povijesti, te potiču na samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, kao i na interdisciplinaran i multidisciplinaran pristup temama filozofije povijesti.
Sadržaj
 1. Metoda filozofijskog pristupa fenomenu povijesti
 2. Specifičnosti i granice filozofije povijesti kao zasebne discipline.
 3. Ciklička i progresistička teorija povijesti - osnovni modeli
 4. Filozofija povijesti i povijesno mišljenje. Što je povijesnost?
 5. Minervina sova i mišljenje budućnosti
 6. Antiteze i antinomije povijesti
 7. Prošlost – suvremenost – modernost.
 8. Upitnost sintagme “povijest – učiteljica života”.
 9. Kraj povijesti
 10. Teologija i utopija
 11. Transcendencija, imanencija i sekularizacija.
 12. Filozofija povijesti i povijesne znanosti
 13. Odnos filozofije povijesti spram cjeline filozofije.
 14. Odnos filozofije povijesti spram društvenih znanosti
 15. Odnos filozofije povijesti spram duhovnih znanosti.

Ishodi učenja
 1. Prikazati i protumačiti osnovne orijentacije u filozofiji povijesti i opisati njihove predmete i metode.
 2. Analizirati osnovne modele koji se primjenjuju pri tumačenju povijesti
 3. Primijeniti različite argumentacijske postupke na konkretne probleme tumačenja povijesti u interdisciplinarnom kontekstu.
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom.
Metode ocjenjivanja
Evaluaciju ukupnog rada u kolegiju, te usmeni ispit na temelju tri odabrana djela iz literature

Obavezna literatura
 1. Vico, G. B., Načela nove znanosti, Naprijed, Zagreb 1982.
 2. Kant, I., Um i sloboda, Mladost, Beograd 1984.
 3. Hegel, G. W. F., Filozofija povijesti, Naprijed, Zagreb 1966. (i druga izdanja)
 4. Nietzsche, F., O koristi i šteti istorije za život, Grafos, Beograd 1977. (i druga izdanja)
 5. Condorcet, Nacrt povijesnog prikaza napretka ljudskog duha, Politička kultura, Zagreb 2001.
Dopunska literatura
 1. Turgot, Napredak i povijest, Politička kultura/USF, Zagreb 2003.
 2. Comte, A., Kurs pozitivne filozofije, Kultura, Beograd 1982; Univerzitetska riječ, Nikšić 1989. (i druga izdanja)
 3. Marx, K./Engels F., Rani radovi, Naprijed, Zagreb 1967. (i druga izdanja)
 4. Makanec, J., Uvod u filosofiju povijesti, HSN, Zagreb 1993.
 5. Spengler, O., Propast Zapada, Demetra, Zagreb 1998.
 6. Bloch, E., Duh utopije, BIGZ, Beograd 1982.
 7. Veljak, L., ”Ibn Haldun i Vico”, dostupno na mrežnim stranicama fakulteta

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 29. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 30. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 36. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar