Naziv
Filozofija povijesti: Uvod u filozofiju povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
52674
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti/icama će se ponuditi temeljne informacije o pretpostavkama i modalitetima filozofijskog pristupa povijesti i povijesnosti, te o filozofiji povijesti kao disciplini i kao interdisciplinarnom području istraživanja, te i o relevantnim orijentacijama filozofijskog pristupa povijesti u antičkoj filozofiji i novovjekovlju; uvodno se informiraju o pretpostavkama za samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, a posebno o važnosti interdisciplinarnoga i multidisciplinarnog pristupa temama filozofije povijesti.
Sadržaj
 1. definicija predmeta: filozofija povijesti kao disciplina i filozofijsko mišljenje povijesti i povijesnosti u cjelini filozofije; odnos disciplinarnog i transdisciplinarnog pristupa
 2. razlika između historije (povjesnice; historia rerum gestarum, res gestae) i povijesti (Historie/Geschichte)
 3. problematično pitanje: znaju li Grci za povijest? Demokrit, sofisti, Platon, Aristotel…Herodot i Tukidid
 4. cikličko razumijevanje povijesti kao rezultat kozmologije: ljudski svijet kao organski dio kozmosa
 5. početak povijesti: grčko, rimsko i židovsko računanje vremena kao izraz dva međusobno diferencirana razumijevanja historije i povijesti
 6. Aurelije Augustin: utemeljitelj teologijske filozofije povijesti ili utemeljitelj teologije povijesti?
 7. bitni pojmovi Augustinove koncepcije povijesti
 8. Augustin i njegovi učenici
 9. arapska tradicija: Ibn Haldun i klasična ciklička teorija povijesti
 10. renesansa i novovjekovlje: pomak k imanentističkom poimanju povijesti
 11. novovjekovne antiteze cikličkog i progresističkog poimanja povijesti: Vico i francuski prosvjetitelji
 12. osnovni pojmovi Vicove filozofije povijesti
 13. pojam providnosti: usporedba Augustinova i Vicova poimanja providnosti
 14. Uloga Machiavellija, F. Bacona i Descartesa u oblikovanju pretpostavki novovjekovnog poimanja povijesti
 15. Utemeljenje filozofije povijesti kao teorije napretka ljudskog roda

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne pojmove značajne za filozofijski pristup povijesti.
 2. Identificirati i klasificirati glavne autore, orijentacije i razdoblja u razvitku filozofije povijesti.
 3. Izraditi pismeni rad na zadanu temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja.
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom, postupno uvođenje interaktivnih metoda. Studentski referati
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje aktivnosti u nastavi, pozitivno ocijenjen referat.

Obavezna literatura
 1. Aurelije Augustin, O Državi Božjoj, sv. I (odabrana poglavlja), Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1982.
 2. Loewith, K., Svjetska povijest i događanje spasa, A. Cesarec, Zagreb 1990.
 3. Petrić, F., Deset dijaloga o povijesti, Čakavski sabor/O. Keršovani, Pula/Rijeka 1980.
Dopunska literatura
 1. P. Vranicki, Filozofija historije
 2. L. Veljak, Od ontologije do filozofije povijesti

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 28. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 29. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 30. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 36. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 37. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 38. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 40. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 42. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 50. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar