Naziv
Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
81529
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Stjecanje potrebnih znanja i uvježbavanje validnih argumentacijskih postupaka vezanih uz rodne aspekte teorije. Također, cilj je i razvoj sposobnosti za kritičko oblikovanje mišljenja i sustavnije povezivanje filozofije roda s drugim filozofskim i znanstvenim disciplinama (poput socijalne filozofije, političke filozofije, antropologije, epistemologije, kulturalnih studija, sociologije, historijskih znanosti, politologije, pravnih znanosti itd.)
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o ciljevima seminara i sadržaju pojedine izvedbene cjeline. Dogovor o obavezama i literaturi te načinu rada. Preuzimanje seminarskih obaveza.
 2. Feministička epistemologija: – Helen E. Longino, „Feministička epistemologija”, u: Greco i Sosa, Vodič u teorije znanja.
 3. Feministička epistemologija: – Helen E. Longino, „Feministička epistemologija”, u: Greco i Sosa, Vodič u teorije znanja.
 4. Rod i klasa: – Friedrich Engels, Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države, poglavlja: „Porodica” i „Barbarstvo i civilizacija”.
 5. Feministička filozofija i Praxis: – Blaženka Despot, Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje, poglavlja: „Povijest i priroda žene” i „Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje”.
 6. Feministička filozofija i Praxis: – Blaženka Despot, Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje, poglavlja: „Povijest i priroda žene” i „Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje”.
 7. Feministički egzistencijalizam: – Simone de Beauvoir: Drugi spol, poglavlja: „Uvod” i „Djetinjstvo”.
 8. Feministički egzistencijalizam: „Interview with Simone de Beauvoir 1976, The Second Sex 25 years later”: Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/1976/interview.htm
 9. Queer i teorija performativnosti: – Judith Butler, Nevolje s rodom, poglavlje: „Subjekti spola/roda/žudnje” i članak „Sex and Gender in Simone de Beauvoir's Second Sex”
 10. Kritika atemporalnosti i metodologije Judith Butler: – Cinzia Arruzza, “Rod kao društvena temporalnost: Butler (i Marx)”, dostupno na: http://slobodnifilozofski.com/2017/01/rod-kao-drustvena-temporalnost-butler-i-marx.html – Martha Nussbaum, "The Professor of Parody", dostupno na: http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Nussbaum-Butler-Critique-NR-2-99.pdf
 11. Historijat feminizma: – Juliet Mitchell, “Women: The Longest Revolution”, dostupno na: https://www.marxists.org/subject/women/authors/mitchell-juliet/longest-revolution.htm
 12. Ankica Čakardić, „Marx i teorija socijalne reprodukcije” u: Karl Marx: Zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja, Goran Sunajko i Maroje Višić (ur.), Zagreb 2018, str. 111—131.
 13. Rana teorija socijalne reprodukcije: – Rosa Luxemburg, „Women's Suffrage and Class Struggle [1912] (https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1912/05/12.htm) i „The Proletarian Woman” [1914] – Alexandra Kollontai, “Communism and the Family [1920.], Marxist Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/kollonta/1920/communism-family.htm 10. Clara Zetkin – kritika fašizma i Emma Goldman – kritika države i pitanje seksualnosti – „The struggle against fascism” [1923], u: Fighting Fascism. How to struggle and how to win, Mike Taber and John Riddell (ur), Chicago: Haymarket Books, 2017. – Emma Goldman, “Anarchy and the Sex Question,” dostupno na: http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/goldman/sexquestion.html
 14. Autonomistički feminizam – prvi val teorije socijalne reprodukcije: – Silvia Federici: Revolution at the Point Zero, poglavlja: “Wages Against Housework” [1975] i “Counterplanning from the Kitchen” [1975] – Leopoldina Fortunati: “Learning to Struggle. My Story Between Workerism and Feminism”, Viewpoint Magazine, https://viewpointmag.com/2013/09/15/learning-to-struggle-my-story-between-workerism-and-feminism/
 15. Unitarna teorija – drugi val teorije socijalne reprodukcije: –Lise Vogel: „Još jednom o kućanskom radu”, Slobodni filozofski, http://slobodnifilozofski.com/2015/05/lise-vogel-jos-jednom-o-kucanskom-radu.html – Tithi Bhattacharya: “What is social reproduction theory?”, Socialist Worker, http://socialistworker.org/2013/09/10/what-is-social-reproduction-theory – David McNally, “Intersections and Dialectics. Critical Reconstructions in Social Reproduction Theory”, u: Bhattacharya 2017.

Ishodi učenja
 1. Moći argumentirati svoje mišljenje. 
 2. Kritički prosuđivati istraživački pristup koji naglašava rodne razlike. 
 3. Objasniti, usporediti i evaluirati glavne teorijske pristupe objašnjenju razlika između muškaraca i žena.
 4. Kritički prosuđivati i odabrati prikladne instrumente za ispitivanje rodnih stereotipa i stavova, te rodnih uloga.
 5. Odrediti ključna područja rodne problematike u obrazovanju, obitelji i na poslu/tržištu rada, s posebnim naglaskom na filozofiji
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja. Grupne rasprave i interakcija sa studentima. Seminari Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
ocjene iz domaćih uradaka ocjena iz individualnog seminara ocjena iz grupnog seminara ocjena iz grupne prezentacije

Obavezna literatura
 1. 1. Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women. Toward a Unitary Theory, Haymarket Books, Chicago 2014.
 2. Cinzia Arruzza: “Rod kao društvena temporalnost: Butler (i Marx), link: http://slobodnifilozofski.com/2017/01/rod-kao-drustvena-temporalnost-butler-i-marx.html
 3. Sara R. Farris, In the Name of Women's Rights: The Rise of Femonationalism, DUP, London 2017.
 4. Tithi Bhattacharya (ur.), Social Reproduction Theory: Remaping Class, Recentering Oppression, Pluto Press, London: 2017.
 5. Catherine A. MacKinnon: Toward a Feminist Theory of the State, PDF knjige, izbor.
 6. Martha Nussbaum, "The Professor of Parody", dostupno na: http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Nussbaum-Butler-Critique-NR-2-99.pdf
 7. Hester Eisenstein, Feminism Seduced. How Global Elites Use Women's Labour and Ideas to Exploit the World, Paradigm Publishers, Boulder/London 2009.
 8. Susan Ferguson i David McNally, “Capital, Labour-Power, and Gender Relations,” u: Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory (Brill, 2013)
 9. Alexandra Kollontai, “Sexual Relations and the Class Struggle” i “Communism and the Family”, u: Alexandra Kollontai, Selected Writings (W. W. Norton 1977).
 10. Juliet Mitchell, “Women: The Longest Revolution,” New Left Review 40 (December 1966): 11-37.
 11. Ankica Čakardić: "Down the Neolioberal Path: The Rise of Free Choice Feminism", dostupno na: https://fmkjournals.fmk.edu.rs/index.php/AM/article/view/215
 12. Ankica Čakardić, "Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, u: Srećko Horvat i Igor Štiks (ur.), Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, Verso, London/New York 2015.
 13. Ankica Čakardić: “Feminizam i Alt-Right”, dostupno na: http://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/12693-teorijska-citanka-feminizam-i-alt-right
 14. Nancy Fraser, Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, Verso, London/New York 2013.
 15. Judith Butler, Nevolje s rodom, Ženska infoteka, Zagreb 2000.
 16. Blaženka Despot, Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje, Zagreb 1987. Dostupno na: https://kok.memoryoftheworld.org/#text=Blaženka+Despot&property=authors&dvalue=Kenneth+Jungius
 17. Simone de Beauvoir, Drugi pol I/II, BIGZ, Beograd 1982.
 18. Heather Brown, Marx on Gender and the Family: A Critical Study, Haymarket Books, Chicago 2013.
 19. Silvia Federici, Revolution at the poiint Zero, PM Press 2012.
 20. Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, dostupno na: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/
Dopunska literatura
 1. Nadežda Čačinovič (ur.), Žene i filozofija, Centar za ženske studije, Zagreb 2006. Judith A. Nelson, Feminism, Objectivity and Economics, Routledge, New York, 2003. Janet Radcliffe Richards, The Sceptical Feminist. A philosophical Enquiry, Routledge, London 1980. Genevieve Loyd (ur.), Feminism and History of Philosophy, Oxford Readings in Feminism, Oxford, 2002. Rosemarie Tong, Feminist Thought, Westview Press, Colorado, 2009. Michèle Le Doeuff, Recherches sur l'imaginaire philosophique, Payot, Paris 1980. Mary Warnock (ur.), Women Philosophers, J. M. Dent & Sons Ltd, London 1996. John Stuart Mill, Podređenost žena, Jesenski i Turk i HSD, Zagreb 2000. Andrea Nye, Feminism and Modern Philosophy, Routledge, New York/London 2004 Helen E. Longino, »Feministička epistemologija«, u: John Greco i Ernest Sosa (ur.): Epistemologija, Jesenski i Turk, Zagreb 2004. Wendy Brown, States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity, PUP, Princeton/New Jersey, 1995. Genevieve Vaughan, For-Giving. A Feminist Criticism of Exchange, Anomaly Press and Plain View Press, 2002. Ben Fine, Women's Employment and the Capitalist Family, Routledge, London/New York, 2002. Cinzia Arruzza, „Remarks on Gender”, link: https://www.viewpointmag.com/2014/09/02/remarks-on-gender/
 2. Judith A. Nelson, Feminism, Objectivity and Economics, Routledge, New York, 2003
 3. Janet Radcliffe Richards, The Sceptical Feminist. A philosophical Enquiry, Routledge, London 1980.
 4. Genevieve Loyd (ur.), Feminism and History of Philosophy, Oxford Readings in Feminism, Oxford, 2002.
 5. Rosemarie Tong, Feminist Thought, Westview Press, Colorado, 2009.
 6. Michèle Le Doeuff, Recherches sur l'imaginaire philosophique, Payot, Paris 1980.
 7. Mary Warnock (ur.), Women Philosophers, J. M. Dent & Sons Ltd, London 1996.
 8. John Stuart Mill, Podređenost žena, Jesenski i Turk i HSD, Zagreb 2000.
 9. Andrea Nye, Feminism and Modern Philosophy, Routledge, New York/London 2004
 10. Helen E. Longino, »Feministička epistemologija«, u: John Greco i Ernest Sosa (ur.): Epistemologija, Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
 11. Wendy Brown, States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity, PUP, Princeton/New Jersey, 1995.
 12. Genevieve Vaughan, For-Giving. A Feminist Criticism of Exchange, Anomaly Press and Plain View Press, 2002.
 13. Ben Fine, Women's Employment and the Capitalist Family, Routledge, London/New York, 2002.
 14. Cinzia Arruzza, „Remarks on Gender”, link: https://www.viewpointmag.com/2014/09/02/remarks-on-gender/

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 24. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 32. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 33. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 36. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 37. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 38. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 43. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 44. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 45. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 46. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 50. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 53. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 54. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar