Naziv
Fleksija i semantika vrsta riječi
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
35898
Semestri
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura