Cilj
: Jednosemestralni kolegij, namijenjen početnicima kao uvod u korpus (od prvih tekstova do postmoderniteta), načine pisanja povijesti književnosti (pozitivistički, strukturalistički, poststukturalistički model) te teorijske postavke periodizacija francuske književnosti. Izvodi se u obliku predavanja, na kojima će se analizirati relevantni primjeri raznih perioda i teorijskih usmjerenja.
Sadržaj
 1. dogovor i uvod u proučavanje povijesti francuske književnosti: tradicionalna periodizacija
 2. periodizacija kao književnopovijesni problem: odnosi književne kritike i povijesti u 1950-2000
 3. arturijanski roman; dvorska kultura srednjovjekovlja; glavne odrednice perioda: jezici i tipovi književnosti;
 4. pjesništvo (Ronsard); proza (Marguerite de Navarre); renesansa: glavne odrednice perioda
 5. Michel de Montaigne: Ogledi; analiza teksta
 6. Racine, Bérénice; barok i klasicizam: odrednice perioda; sistem žanrova
 7. J.-J. Rousseau: Confessions XVIII. stoljeće: odrednice perioda
 8. Revolucija i klasična poetika
 9. XIX. stoljeće: problemi periodizacije; žanrovi
 10. Nerval; Lautréamont; analiza tekstova i književnopovijesni kontekst
 11. Realizam: Balzac
 12. Flaubert; analiza tekstova i književnopovijesni kontekst. Modernistička poetika
 13. Proust: modernitet
 14. Char: problemi moderniteta
 15. Quignard i postmodernitet

Ishodi učenja
 1. Omogućavanje snalaženja u književnom, teorijskom i kritičkom korpusu francuske povijesti književnosti.
Metode podučavanja
predavanje i diskusije na zadane teme
Metode ocjenjivanja
pisani rad na hrvatskom jeziku od 10 str. kojim se provjeravaju stečene vještine književnopovijesne analize kao uvjet za usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Izabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada
 2. Lanson: Histoire de littérature française
 3. A. Compagnon: : La litterature, pour quoi faire?, Paris 2007.
 4. G. Vidan (ur), Povijest svjetske književnosti : Francuska književnost
 5. J.-Y.Tadié et al., La litterature française. Dynamique et histoire, tome I, Paris 2007.
 6. J.-Y.Tadié et al., La litterature française. Dynamique et histoire, tome II, Paris 2007.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar