Naziv
Gotičke katedrale Francuske
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
170235
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij ima za cilj upoznati studente s najznačajnijim gotičkim spomenicima Francuske, napose najreprezentativnijim onovremenim zdanjima – katedralama. Uvid u razvoj i tipologiju gotičke arhitekture u Francuskoj, poznavanje razvoja skulpture u datom periodu, kao i bolje razumijevanje povijesno-kulturnih prilika u razdoblju od 12. do 14. stoljeća na prostoru Francuske

Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Rana gotika u Francuskoj - povijesno-kulturni kontekst
 3. Rana gotika u Francuskoj - arhitektura
 4. Klasična gotika u Francuskoj - povijesno-kulturni kontekst
 5. Klasična gotika u Francuskoj - arhitektura
 6. Rayonnant gotika u Francuskoj - povijesno-kulturni kontekst
 7. Rayonnant gotika u Francuskoj - arhitektura
 8. Skulptura francuskih gotičkih katedrala o. 1140.-1200.
 9. Skulptura francuskih gotičkih katedrala - Stil 1200.
 10. Skulptura francuskih gotičkih katedrala - Parškii/Dvorski stil o. 1240.-1300.
 11. Katedrala Notre-Dame, Pariz
 12. Katedrala Notre-Dame, Chartres
 13. Katedrala Notre-Dame, Chartres - projekt obnove
 14. Katedrala Notre-Dame, Reims
 15. Katedrala Notre-Dame, Amiens

Ishodi učenja
 1. Poznavanje razvoja i stilskih promjena u gotičkoj arhitekturi i skulpturi;
 2. Poznavanje osnovnih pojmova i nazivlja za konstruktivne elemente i tipologiju gotičke arhitekture
 3. Svijest o važnosti proučavanja spomenika u društveno-povijesnom kontekstu
 4. Uvid u starija i recentna istraživanjima spomeničke baštine
 5. Razvijanje sposobnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje literature
Metode podučavanja
Kolegij je izborni kolegij na preddiplomskom studiju te doprinosi razumijevanju gotičke umjetnosti. Studenti će dobiti pregled arhitekture i skulpture u Francuskoj u razdoblju od 12. do 14. stoljeća. Naglasak je stavljen na najreprezenativnije gotičke spomenike u Francuskoj, i to u prvom redu na katedrale sjeverne Francuske (napose prostor Ile-de-France). Od ranogotičkih spomenika pažnja će biti usmjerena na katedralu u Sensu, Senlisu, Noyonu, Laonu i Parizu, ali i na opatiju u Saint-Denisu koja predstavlja prvi spomenik gotičke umjetnosti. Glavni naglasak će biti stavljen na katedrale klasične gotike, napose na onu u Chartresu, Reimsu i Amiensu koje predstavljaju vrhunac gotičkog stila uopće. Osim njih, pozornost će biti usmjerena i na kasnije spomenike nastale u duhu rayonnant gotike. Također, pažnja će biti posvećena razvoju gotičke skulpture francuskih katedrala. Pratit će se razvoj arhitektonske plastike koja je resila eksterijere tih monumentalnih zdanja – od ranogotičke skulpture zapadnog pročelja u Chartresu, Parizu i Senlisu, potom stila 1200. na zapadnom pročelju katedrale u Laonu, transeptima u Chartresu, te pročeljima u Parizu i Reimsu, do pojave zrelogotičke skulpture i tzv. pariškog (dvorskog) stila. Osim osnovnih formalnih i stilskih karakteristika, posebna pažnja bit će posvećena i ikonografiji. Također, nastojat će se obajsniti i povijesno-kulturni kontekst nastanka tih najvažnijih gotičkih spomenika u Francuskoj.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Erlande-Brandeburg, A. (1989.), Gothic Art, New York (odabrana poglavnja)
 2. Erlande-Brandenburg, A. (1997.), Katedrala, Zagreb (odabrana poglavnja)
 3. Williamson, P. (1995.), Gothic Sculpture 1140.-1300., New York (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Branner, R. (1992.), Gothic Architecture, New York (odabrana poglavnja)
 2. Frankl, P. (2000.), Gothic Architecture, New York (odabrana poglavnja)
 3. Chastel, A. (1994.), French Art, Paris-New York (odabrana poglavnja)

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar