Naziv
Govorna tehnologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
4
Šifra
35851
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Laboratorijske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studenta za samostalan stručni rad i istraživanje govornoga i uopće zvuka služeći se raspoloživom računalskom tehnologijom. Poseban naglasak na uporabi računala u analizi, obradi i sintezi zvuka.
Sadržaj
 1. P: Uvodno o kolegiju. Analogni i digitalni zapis zvuka. S: Povijest snimanja zvuka, podjela na analogne i digitalno zapisane oblike. V: Upoznavanje s opremom. Osnove rada s računalom. Upoznavanje s programom Praat.
 2. P: Zvuk. Prijenos zvuka kroz medij. S: Refleksija. Ogib. V: Generiranje zvuka na računalu. Stvaranje čistih frekvencija. Snimanje i reprodukcija zvuka na računalu (mikrofoni i zvučnici).
 3. P: Rezonantne frekvencije. F0. S: Nyquistova frekvencija, izjednačavanje različitih frekvencija nakon uzorkovanja. V: Obrada zvuka. Označavanje segmenata zvuka. F0. Intenzitet.
 4. P: Spektrogrami. FFT. S: Studio za snimanje na Odsjeku za fonetiku. V: Spektrogrami na kompjuteru. Oblikovanje prozora za FFT. Spektar zvuka. LTAS.
 5. P: Filtri. Analogni filtri. Digitalni filtri. S: Formanti. LPC. V: Priprema analiziranog materijala za prezentaciju. Iscrtavanje spektrograma, F0 i ostalog matrijala na računalu.
 6. P: Mehaničko snimanje zvuka na gramofonske ploče. S: Brzine vrtnje ploča i utjecaj na zvuk. Stereo. V: Snimanje s gramofona na računalo.
 7. P: Snimanje na magnetske medije.Trake, kazete, DAT. S: Razlike u magnetskom mediju. V: Analiza zvuka snimljenog na računalo.
 8. P: Snimanje na optičke medije. CD. Struktura zapisa. S: CD-text i ostale ekstenzije standarda zapisa. V: Prebacivanje zvuka sa CD-a na računalo. Analogno i digitalno.
 9. P: Minidisk. Osnovni pojmovi psihoakustike za Minidisk. S: ATRAC i struktura zapisa. V: Oblikovanje F0 i trajanja u Praat-u. PSOLA.
 10. P: MP3. S: Ostali oblici zapisa zvuka bazirani na psihoakustici. V: Pretvorba mp3 i ostalih formata u zapis pogodan za analizu u Praat-u.
 11. P: DVD. S: Formati zapisa zvuka na DVD-u. V: Izvlačenje zvuka sa DVD-a.
 12. P: Artikulacijska sinteza. S: Metode i istraživanja u svijetu na temu artikulacijske sinteze. V: Primjeri artikulacijske sinteze u Praatu. Skriptovi u Praatu.
 13. P: Formantna sinteza govora S: Karakteristike vokala i parametri potrebni za sintezu. V: Sinteza Klattovim sintetizatorom.
 14. P: Korpusna sinteza govora. Difonska sinteza govora. MBROLA. S: Repertoar baze za difonsku sintezu. SAMPA. V: Difonska sinteza pomoću sustava Mbrola.
 15. P: Neuronske mreže. S: Neuronske mreže u analizi zvuka. V: Primjena neuronskih mreža.

Ishodi učenja
 1. samostalno napraviti računalno snimanje, prikazivanje i analiziranje govornoga zvuka te osnovnu sintezu govora
 2. primijeniti računalne programe u analizi govornoga zvuka i sintezi govoru sličnoga zvuka
 3. razlikovati analogne i digitalne zapise zvuka na različitim medijima, te znati snimiti na računalo
 4. razlikovati tipove sinteze govora i objasniti razlike
 5. segmentirati zvuk na računalu, te po potrebi modificirati
Metode podučavanja
predavanja, seminari, laboratorijske vježbe
Metode ocjenjivanja
Ispit se izvodi u dva dijela. Praktični dio na računalu i usmeni dio.

Obavezna literatura
 1. Morse, Phillip M. Vibration and sound / Phillip M. Morse, 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1948.
 2. Horga, Damir. Obrada fonetskih obavijesti. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1996.
 3. Robinson, Tony. Speech Analysis. 1998 http://svr-www.eng.cam.ac.uk/~ajr/SA95/SpeechAnalysis.html (2.5.2005)
 4. Internet stranice s građom koja se odnosi na snimanje, analizu i manipulaciju zvuka
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar