Naziv
Antropologija odgoja i obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
66634
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Razumijevanje i prihvaćanje teze o uvjetovanosti odgoja i obrazovanja kulturom te primjena antropoloških i etnografskih pristupa u analizi i rješavanju odgojno-obrazovnih tema i problema
Sadržaj
 1. Kultura, učenje i ljudski razvoj
 2. Izvorišta antropologije odgoja i obrazovanja: etnografska istraživanja socijalizacije/inkulturacije
 3. Izvorišta antropologije odgoja i obrazovanja: antropologije dobnih skupina
 4. Konstituiranje i razvoj antropologije odgoja i obrazovanja
 5. Temeljni pojmovi antropologije odgoja i obrazovanja
 6. Načela i metode istraživanja u antropologiji odgoja i obrazovanja
 7. Teorijski modeli antropologije odgoja i obrazovanja
 8. Kritička antropologija odgoja i obrazovanja
 9. Kulture, političke ideologije i obrazovanje
 10. Kulturna različitost, društvena nejednakost i obrazovanje
 11. Kulture, inteligencija/e i stilovi učenja
 12. Kulture i pitanje školskog (ne)uspjeha
 13. Istraživanja i tipologije školske kulture
 14. Uloga antropologa odgoja i obrazovanja u unaprjeđenju školske kulture
 15. Rekapitulacija: doprinos antropologije i etnografije odgoja i obrazovanja unaprjeđenju pedagoške teorije i odgojno obrazovne prakse

Ishodi učenja
 1. Odrediti utemeljenost odgoja i obrazovanja u kulturnim vrijednostima i praksama
 2. Usporediti poglede na djecu i mlade te odgojne prakse u različitim kulturama
 3. Izdvojiti i protumačiti ključne pojmove i faze razvoja antropologije odgoja i obrazovanja
 4. Opisati najvažnije doprinose antropologije i etnografije teoriji, istraživačkoj metodologiji, politici i praksi odgoja i obrazovanja
 5. Kritički analizirati vezu između kulture, inteligencije i školskog uspjeha
 6. Zastupati važnost i primijeniti antropološka načela i kritičku antropološku perspektivu u preispitivanju ciljeva i ishoda odgoja i obrazovanja
 7. Izdvojiti glavne dimenzije i tipove školske kulture, razlučiti učinkovite od neučinkovitih škola i predložiti postupak „ozdravljenja“ na hipotetskom primjeru neučinkovite škole
Metode podučavanja
predavanja rasprave samostalni zadaci rad u manjim skupinama seminaski radovi s prezentacijom
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad s prezentacijom: - maksimalni broj bodova = 3 (2 boda = seminarski rad; 0,5 bodova = prezentacija; 0,5 bodova = iniciranje/sudjelovanje u diskusiji) - prolazni prag = 2 boda Završni ispit: - maksimalni broj bodova = 4 - prolazni prag = 2,00 boda - studenti/ce s osvojenih 1,75 bodova i izvrsnim seminarskim uratkom stječu pravo na prolaznu ocjenu Konačna ocjena: (pismeni ispit + seminarski rad + prezentacija + iniciranje/sudjelovanje u diskusiji+pohađanje nastave): 6,50-7 bodova = izvrstan (5) 5,50-6,25 = vrlo dobar (4) 4,50-5,25 = dobar (3) 4-4,25 boda = dovoljan (2)

Obavezna literatura
 1. Anderson-Levitt, K.M. (2012). (ed.) Anthropologies of Education: A Global Guide to Ethnographic Studies of Learning and Schooling. New York i Oxford: Berghahn Books, (poglavlja: Anderson-Levitt, K.M.“Introduction: Anthropologies and ethnographies of education worldwide“, str. 1-28 i van Zanten, A. „Conclusion: Ethnography of education around the world: A thousand varieties, a shared paradigm“, str. 302-318.).
 2. Čolić, S. (2002). Kultura i povijest. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 9-50; 108-131.
 3. Eddy, E.M. (1987). “Theory, research and application in educational anthropology”. U: Spindler, G. D. (ed.) Education and Cultural Process: Anthropological Approaches. Prospect Heights: Waveland Press, str. 5-25.
 4. Montgomery, H. (2009). An Introduction to Childhood: Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Wiley-Blackwell. (poglavlja: “Childhood within anthropology” i “What is a child?”, str. 17-78).
 5. Ogbu, J.U. (1994). "Ispitivanje ljudske inteligencije: Kulturno-ekološki pristup.» Napredak: 135(2), str. 141-153.
 6. Ogbu, J.U. (1989). Pedagoška antropologija. Zagreb: Školske novine, str. 24-86.
 7. Spajić-Vrkaš, V. (2008). “Pedagoški zanemaren div: Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik i mjerilo njezine učinkovitosti”. U: Mirisi djetinjstva: Koncepcije, pristupi i programi predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Makarska: Dječji vrtić ‘Biokovsko zvonce’, str. 44-54.
Dopunska literatura
 1. Erlich, V. (1968). U društvu s čovjekom: Tragom njegovih kulturnih i socijalnih tekovina. Zagreb: Naprijed. (odabrana poglavlja).
 2. Hopwood, N. (2006). „Researcher roles in a school-based ethnography.“ Studies in Educational Ethnography: 12, 2006, 51-68.
 3. McLaren, P. (2007). Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education. (5th Ed). Boston, MA: Pearson Allyn & Bacon.
 4. Pai, Y.; Adler, S.A. i Shadiow, L.K. (2006). Cultural Foundations of Education. Pearson Education Inc. (poglavlja: “Culture and the role of schooling», «Culture and the educational development of the learner», 125-196).
 5. Rogoff, B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. New York: Oxford University Press (poglavlje: “Thinking with the tools and institutions of culture”, str. 236-381. 6. Stoll, L. (1998). „School culture.“ School Improvement Network Bulletin: 9, 9-14.
 6. Spajić-Vrkaš, V. (1996), Odrastanje u tradicijskoj kulturi Hrvata: Tučepi. Zagreb: Naklada MD.
 7. Yon, D. (2003) „Highlights and overview of the history of educational ethnography.“ Annual Review of Anthropology: 32, 411-29.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 20. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar