Naziv
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
54655
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s glavnim piscima i osnovnim književnim vrstama grčke književnosti helenističkog razdoblja. Uvid u značenje književnopovijesne mijene žanrovskih obilježja naslijeđenih književnih vrsta i razumijevanje širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta tih procesa; usvajanje temeljnih biografskih i bibliografskih podataka o najvažnijim autorima od 323. pr. Kr. do 529.; raspoznavanje najvažnijih metričkih oblika grčke poezije.
Sadržaj
 1. Ponavljanje: periodizacija grčke književnosti, književne vrste arhajskoga i klasičnoga razdoblja, najvažniji autori i djela; osobito poezija i proza 4. st. pr. Kr.
 2. Glavne značajke helenizma; nova kulturna središta; aleksandrijska knjižnica i filološki rad njezinih predstojnika; helenističko shvaćanje književnosti.
 3. Srednja atička komedija: Antifan, Anaksandrid, Aleksid. Nova atička komedija. Odabrani fragmenti pisaca srednje komedije.
 4. Nova atička komedija (nastavak): Menandar. Odabrani ulomci iz Mrzovoljnika, Samljanke i Parničara.
 5. Antimah iz Kolofona kao preteča »učene« helenističke poezije; Fileta, Hermezijanakt, Fanoklo. Kalimah i njegova nova poetika. Odabrani ulomci iz Kalimahovih himni; odabrani fragmenti i epigrami.
 6. Teokrit i bukolska poezija; »gradski mimi«; Teokritovi nastavljači. Herondini mimijambi. Ulomci iz Teokrita i Heronde.
 7. Epska poezija u helenističkom razdoblju: Apolonije Rođanin. Epilij i elegija. Odabrani ulomci iz Pjesme o Argonautima.
 8. Helenistička drama: »tragička Plejada«; Likofron iz Halkide i Aleksandra. Euforion, Partenije. Didaktička poezija: Arat i Nikandar. Odabrani ulomci iz Aleksandre.
 9. Epigram; tri epigramatske »škole«; Anthologia Graeca. Odabrani epigrami Anite, Noside, Asklepijada, Leonide iz Tarenta, Antipatra iz Sidona i dr.
 10. Historiografija, filozofija i prozna književnost helenizma. Odabrani fragmenti helenističkih historiografa.
 11. Glavne značajke carskoga razdoblja; skoptički epigram; prozna književnost i historiografija: Plutarh. Odabrani ulomci iz Plutarha; odabrani epigrami Lukilija i Nikarha.
 12. Doba Druge sofistike; deklamacije i »estradno« govorništvo; Lukijan. Odabrani ulomci iz novih sofista i Lukijana.
 13. Ljubavni roman i epistolografija. Odabrani ulomci iz Haritona, Longa i Alkifrona.
 14. Poezija kasne antike: Kvint iz Smirne, Non, Muzej, Trifiodor, Kolut. Odabrani ulomci iz Muzeja.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Student razumije povijesni i kulturni okvir u kojem stvaraju pojedini autori
 2. Student razumije povijesni i kulturni okvir u kojem se razvijaju određeni žanrovi
 3. Student prepoznaje osnovne karakteristike žanrova karakterističnih za ovo razdoblje
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje tekstova
Metode ocjenjivanja
Ispit

Obavezna literatura
 1. Salopek, D.; Sironić, M. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977;
 2. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
 3. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996.
Dopunska literatura
 1. Majnarić, N. Grčka metrika, Zagreb 1948;

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 23. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar