Naziv
Grčki jezik za arheologe I
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51111
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Poznavanje starogrčkoga jezika nužno je za temeljitije razumijevanje tekovina grčke civilizacije, pogotovo njenih tragova na našim prostorima. Grčki jezik za arheologe sastoji se od upoznavanja studenata s osnovama grčkoga jezika i gramatike. Kao posebne vježbe u okviru nastave uključuje se primjena tog znanja na najjednostavnijim grčkim natpisima i izvorima.
Sadržaj
  1. Učenje slova grčkoga alfabeta i dijakritičkih znakova.
  2. Vježbanje čitanja.
  3. A-deklinacija imenica, ženski rod.
  4. A-deklinacija imenica, muški rod.
  5. O-deklinacija imenica.
  6. Pridjevi A- i O-deklinacije.
  7. Prezent aktivni i medijalni glagola na –ω te prezent glagola «biti».
  8. Vježbanje obrađene gramatike na jednostavnim tekstovima.
  9. Konsonantska deklinacija imenica.
  10. Konsonantska deklinacija imenica - nastavak.
  11. Osobne i posvojne zamjenice, vježbanje gramatike na tekstovima.
  12. Pokazne zamjenice, redni brojevi.
  13. Imperfekt aktivni glagolana –ω.
  14. Vježbanje obrađene gramatike na jednostavnim tekstovima.
  15. Vježbanje obrađene gramatike na jednostavnim tekstovima

Ishodi učenja
  1. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku.
  2. Moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju.
  3. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
  4. Moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti.
  5. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija.
Metode podučavanja
Podučavanje grčkog alfabeta i osnova gramatike, vježbanje čitanja i prevođenja, analiziranje gramatike jednostavnih natpisa.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
  1. A. Musić & N. Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 1961.
  2. Z. Martinić-Jerčić & D. Matković, Prometej. Udžbenik grčkoj jezika za prvu i drugu godinu učenja, Zagreb, 2003.
  3. A. Musić, Grčka vježbenica, Zagreb, 1967.
Dopunska literatura
  1. Z. Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 1983.

Izborni predmet na studijima
  1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
  2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
  4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
  5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
  6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
  7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
  8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
  15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
  22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
  25. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
  26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
  27. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Ljetni semestar