Naziv
Hidrogeografija
Organizacijska jedinica
Geografski odsjek PMF-a
ECTS
4
Šifra
98985
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 1. semestar