Naziv
Hindske jezične vježbe 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69613
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva usvojenog tijekom prethodnog semestra
 2. Opis zanimanja. Sufiks वाला
 3. Indijska tradicionalna odjeća i obuća. Pridjevi korišteni u opisivanju odjeće i tkanina
 4. Okusi i mirisi. Glagol लगना
 5. Javna mjesta सार्वजानिक स्थान. Denominativi 2
 6. Prijelazni i neprijelazni glagoli.
 7. Gotovo sadašnje vrijeme neprijelaznih i prijelaznih glagola. Agentiv
 8. Čestitke, želje i pozdravi. Nesloženi konjuktiv
 9. Kuhinjski recepti, indijski začini
 10. Kako su ljudi nekada živjeli? Nesloženi prezumptiv
 11. U hotelu. Znamenitosti. Infinitiv kao glagolska imenica i svrha kretanja
 12. Glagol चुकना, glagol पाना (biti u stanju)
 13. Veznici 2
 14. višesubjektna rečenica
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći:
 2. izraziti svoja znanja i vještine upotrijebivši odgovarajući glagol "znati"
 3. koristiti se polivalentnim sufiksom वाला za tvorbu imenica i pridjeva
 4. opisati namjenu različitih institucija, ustanova i građevina
 5. opisati događaje koristeći se agentivnom konstrukcijom
 6. izraziti želje i pretpostavke
 7. koristiti se vokabularom u izdavanju naputaka i savjeta
 8. primijeniti usvojeno gradivo u analizi i interpretaciji tekstova na hindskom jeziku
 9. razlikovati predikatne kategorije vida, vremena i načina u hindskom jeziku
 10. amostalno sastaviti tekst srednje dužine na hindskom jeziku na zadanu temu
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje nastavnoga materijala, korištenje audio i video prezentacija, korištenje power-pointa, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupan rad i zalaganje studenta tijekom semestra. Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. McGregor, R.S. (1972., 1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 2. Jain, U.R. (1999.), Intermediate Hindi Reader, University of California at Berkley
 3. Jain, U.R. (2007.), Advanced Hindi Grammar, University of California at Berkley
 4. Snell, R., Weightman, S. (1995.), Hindi, London, Hodder & Stoughton
 5. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Grammar, London, Routledge & Kegan Paul
Dopunska literatura
 1. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A complete Course for beginners.
 2. Jain, U.R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar