Naziv
Historijska antropologija staroga svijeta I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
124414
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Predmet konceptualizira i razjašnjava procese i probleme stare povijesti, definira terminologiju i polaže temelj razumijevanju analognih problema i procesa u kasnijim razdobljima. Cilj je upozoriti na važnost cjelovitog antropološkog pogleda na prošlu stvarnost, čovjeka, krajolik, religijske aspekte rane povijesti kultura doline Nila i istočnog Sredozemlja.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Osnovne crte gradiva aktualne akademske godine, glavna vrela i literatura. Zadatak polaznicima: definirati svoje istraživačke interese na tom poručju
 2. Formuliranje osobnih zadataka svakog polaznika, utvrđivanje reda izlaganja, prvi naputci o izvorima i literaturi, rasprava o cjelini zadacima obuhvaćene tematike
 3. Izvori I. Pristup pisanim izvorima i rad na njima
 4. Pristup predmetnim i ostalim vrstama izvora i rad na njima
 5. Stanje istraživanja: pregled problematike kolegija u historiografiji kroz povijest
 6. Izlaganje gradiva , prezentacije polaznika, rasprava
 7. Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 8. Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 9. Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 10. Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 11. Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 12. Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 13. Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 14. Zakjučna razmatranja
 15. Provjera stečenih znanja i vještina, valorizacija kolegija

Ishodi učenja
 1. 1 ocijeniti važnost historijske antropologije u istraživanju povijesti starog svijeta
 2. 2 objasniti povijesne fenomene u komparativno historijskoj perspektivi
 3. 3 ocijeniti važnost proučavanih fenomena u kontekstu povijesti starog svijeta
 4. 4 postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo rješavanje u području historijske antropologije
 5. 5 konceptualizirati raznovrsne multidisciplinarne, interdisciplinarne i transdisciplinarne pristupe u konkretnom istraživanju
 6. 6 napisati dobro strukturirani seminarski rad na temelju kompleksnih informacija iz područja historijske antropologije starog svijeta
Metode podučavanja
Predmet obuhvaća tematiku antropološkog pristupa staroj povijesti. Na taj se način izlazi iz tradicionalnih okvira povijesnih znanosti i ulazi u transdisciplinarnost i interdisciplinarnost. To je mjesto susreta različitih teorijskih i praktičnih pristupa problemu čitanja poruka koje čovjek svojim trajanjem ostavlja u prostoru. Na konkretnim povijesnim procesima i problemima promišljaju se koncepti i teorijski pristupi koji su tijekom razvitka povijesne znanosti primjenjivani na njih i uspoređuju s interpretacijama drugih znanosti. Predmet upućuje studenta na nužnost suradnje različitih znanstvenih disciplina, u cilju totalnog pristupa istraživanju povijesti. Aktivnost u okviru terenskog rada posebno se evaluira i uključuje u konačnu ocjenu.
Metode ocjenjivanja
Maksimalan iznos 100 bodova (interna jedinica uspješnosti studenta), minimalan 60 bodova. Provjera znanja 40; seminarski rad 50; praćenje nastave 10 bodova

Obavezna literatura
 1. M. Van de Mieroop, A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC, Blackwell, 2007
 2. Amélie Kuhrt: The ancient Near East c. 3000–330 b.c. (Routledge History of the Ancient World.) 2 vols. xxviii, 381 pp.; xix, 782 pp. London and New York: Routledge1995
 3. The Oxford History of Ancient Egypt, (ed. I. Shaw), Oxford University Press, Oxford, 2004;
Dopunska literatura
 1. Civilizations of the ancient Near East, Jack M. Sasson, editor in chief ; John Baines, Gary Beckman, Karen S. Robinson, associate editors, New York, NY : Scribner, 1995-
 2. Ostala se literatura navodi u opisu konkretnog kolegija za svaku akademsku godinu. Budući da su teme vrlo raznolike i individualne, svaki će polaznik osobno dogovarati literaturu prema izboru teme za diplomski rad, u skladu s postojećim parametrima u zadavanju obvezne i dopunske literature.

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar