Naziv
Hrvatska autobiografija
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
132084
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na temelju izabranih hrvatskih autobiografskih tekstova kolegij daje uvid u teoriju i povijest autobiografije, u oblike i načine tekstualne proizvodnje identiteta od romantizma do postmodernizma, odnosno u društvene i diskurzivne strategije koje u tome sudjeluju.
Sadržaj
 1. Pojam, teorija i povijest autobiografije; muške i ženske autobiografije (Uvod)
 2. Dragojla Jarnević, Dnevnik (predgovor)
 3. Ivana Brlić-Mažuranić: Autobiografija
 4. Marija Jurić Zagorka: Što je moja krivnja?
 5. Vesna Parun: Vesna Parun o Vesni Parun
 6. Sibila Petlevski, Magična igra datuma Sibile Petlevski
 7. Darija Žilić, Autobiografija
 8. Petar Preradović: Crtice moga života
 9. Silvije S. Kranjčević: Pabirci iz života
 10. Antun Gustav Matoš: Autobiografija
 11. Augustin Ujević: Autobiographie
 12. Sven Adam Ewin, Umjesto autobiografije
 13. Josip Mlakić, Bosna – malena mjesta srca moga, ili potraga za Atlantidom
 14. Pavao Pavličić, Tlapnja uspomene
 15. Hrvatska autobiografija (zaključak)

Ishodi učenja
 1. Autobiografija je dio žanrovsog sustava novije hrvatske književnosti
 2. Autobiografija je specifičan oblik diskurzive prakse
 3. Identitet je konstrukt
 4. Identitet je funkcija
Metode podučavanja
Izlaganje, rasprava, analiza, interpretacija, pisanje eseja
Metode ocjenjivanja
Prai se redovitost studenata u nastavi, aktivnost u pripremi i izlaganju tema, pisanje eseja te ocjenjuje angažman i stečeno znanje u formi testa sa završnim esejom, po potrebi i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Brešić, Vinko (2018), Eseji u autobiografiji. Zagreb: DHK
Dopunska literatura
 1. Sablić Tomić, Helena. 2002. Intimno i javno. Suvremena hrvatska autobiografska proza. Zagreb: Ljevak
 2. Velčić, Mirna. 1991. Otisak priče. Intertekstualno proučavanje autobiografije. Zagreb: August Cesarec
 3. Zlatar, Andrea. 1998. Autobiografija u Hrvatskoj. Zagreb: MH

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar