Naziv
Hrvatska emigrantska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118109
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija da ponudi osnovna znanja o posebnome korpusu nacionalne književnosti koji je nastao izvan Hrvatske u razdoblju 1945-1990., tj. da se upoznaju najznačajniji autori, njihova djela i poetike. Raščlanjuju se operativni pojmovi (književnosti u iseljeništvu, književnost u dijaspori, književnost između dvije domovine, emigrantska književnost, egzil-literatura), te utvrđuju psihološki, socio-politički, kulturni i literarni kriteriji pristupa u tumačenja korpusa. Čitanjem odabranih tekstova pokušat će se dokučiti razlozi egzila i odgovoriti na pitanje je li egzil moguć danas i pod kojim uvjetima. Imajući u vidu srodne fenomene u ostalim nacionalnim literaturama (npr. u židovskoj, njemačkoj, poljskoj, irskoj, ruskoj i dr.), u kolegiju se kritički raščlanjuju dosadašnji postupci i rezultati u našoj kritici i historiografiji te preispituju učinci i posljedice u proizvodnji, oblikovanju i statusu identiteta hrvatske kulture i njezine književnosti. U tome smislu ovaj kolegij je sukladan općim intencijama kroatističkog studija.
Sadržaj
 1. Što je to hrvatska književnost? Upoznavanje s kolegijem, njegovim ciljem, metodama i sadržajem.
 2. Pojam i struktura hrvatske književnosti: matična i izvanmatična književnost
 3. Pojam, definicija, tipovi i povijest egzila
 4. Rad na tekstovima: Pjesništvo
 5. V. Vida
 6. V. Nikolić
 7. B. Maruna
 8. Rad na tekstovima: Proza
 9. A. Bonifačić, A. Nizeteo, R. Remetić
 10. V. Nikolić, I. Meštrović, R. Kupareo i dr.
 11. Rad na tekstovima: Kritika, esejistika i historiografija
 12. B. Radica, A. Kadić, V. Grubišić, B. Maruna
 13. Disidentska literatura: D. Horvatić, Vruća listopadska noć Trendovi: Rat – tranzicija – globalizacija – recesija
 14. Neda M. Blažević: Ispovijed jednog početnika Josip Novakovich: Intervju
 15. Zaključak. Rasprava o temama i radu. Test i ocjena stečenog znanja

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje pojmova: književnosti u iseljeništvu, književnost u dijaspori, književnost između dvije domovine, emigrantska književnost, egzil-literatura
 2. Razumijevanje psiholoških, socio-političkih, kulturnih i literarnih kriterija pristupa korpusu hrvatske književnosti u egzilu (1945-1990)
 3. Upoznavanje s dosadašnjim postupcima i rezultatima u našoj kritici i historiografiji te učincima i posljedicama u proizvodnji, oblikovanju i statusu identiteta hrvatske kulture i njezine književnosti
 4. Razumijevanje razloga egzila i je li egzil moguć danas i pod kojim uvjetima.
 5. Razumijevanje kanona i njegova funkcioniranja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Brešić, Vinko: Hrvatska emigrantska književnost (1945-1990), u: Teme Novije hrvatske književnosti, Zagreb 2001: 179-212
 2. Grubišić, Vinko: Hrvatska književnost u egzilu, München-Barcelona 1990.
 3. Brešić, Vinko, Autobiografije hrvatskih pisaca, Zagreb 1997.
 4. Brešić, Vinko, Nove autobiografije hrvatskih pisaca, 1-3, Zagreb 2013-2015.
Dopunska literatura
 1. Adorno, W. Theodor: Pitanja intelektualnoj emigraciji, "Tvrđa", 2000: 1-2 , 35-39. Preveo K. Miladinov,
 2. Blažeković, Milan: Bio-bibliografski leksikon suradnika Hrvatske revije, Zagreb 1996.
 3. Blažetin, Stjepan: Književnost Hrvata u Mađarskoj od 1918. do danas, Osijek 1998.
 4. Lasić, Stanko: Miroslav Krleža i Nezavisna Država Hrvatska (10. 4. 1941. – 8. 5. 1945), Zagreb 1989.
 5. Lukšić, Irena (ur.): Egzil, emigracija: novi kontekst, Zagreb 2002.
 6. Hrvatska književnost u susjedstvu. Zbornik (ur. B. Domagoj Biletić), Pula 2017.
 7. Kovač, Zvonko: Interkulturne studije i ogledi: međuknjiževna čitanja, mentorstva, Zagreb 2016.
 8. Matan, Branko (ur.): Povijest u stihovima, Gordogan V(2007): 11-14, 106-379
 9. Milanja, Cvjetko: Tipovi lika iseljenika u novijoj hrvatskoj književnosti, Društvena istraživanja 20(2011): 3, 861-876
 10. Said, Edward: Intelektualni egzil: izgnanici i marginalci, "Tvrđa", 2000: 1-2, 25-32. Preveo D. Kršić
 11. Šakić, Tomislav: Emigrantska književnost, u: Enciklopedija hrvatske književnosti (ur. V. Visković), LZ M. Krleža, Zagreb 2012, sv. 1: 476-480
 12. Škvorc, Boris, Australski Hrvati: mitovi i stvarnost, Zagreb 2005.
 13. Žigmanov, Tomislav: Vivisekcije književnosti: vojvođanske i ine književne teme hrvatske, Pula – Subotica, 2018.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij