Naziv
Hrvatska kratka proza
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
125603
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na izabranome korpusu tekstova hrvatskih pripovjedača od romantizma do danas daje se pregled kratke proze, njezina klasifikacija, obilježja i kontekstualizacija s obzirom na autorske opuse, žanrove i tradiciju.
Sadržaj
 1. Evidencija, upoznavanje s kolegijem, njegovim sadržajem, kriterijima izbora korpusa (svatko po jedno djelo!), ciljem i načinom rada: analiza odabranoga teksta: roman, kratki roman, pripovijetka, novela, kratka priča, sms-priča; pripovjedač, pripovijedanje, pripovjedni postupci; događaj, prostor vrijeme, fikcija – fakcija, fabula – siže, priča – diskurs; lik/ovi, karakterizacija, fokalizacija, modusi; tema; žanr i paradigme) – interpretacija: problemi i smisao – čitanje eseja – rasprava – zaključak
 2. A. Šenoa (Prijan Lovro / Karamfil sa pjesnikova groba) - J. Kozarac (Tena)
 3. D. Šimunović (Alkar), J. P. Kamov (Katastrofa) - A. G. Matoš (Cvijet sa raskršća)
 4. I.Brlić-Mažuranić (Čudnovate zgode šegrta Hlapića) - I. Andrić (Most na Žepi / Prokleta avlija)
 5. Vj. Majer (Dnevnik malog Perice) - M. Begović (Kvartet)
 6. V. Kaleb (Gost) - V. Desnica (Pravda)
 7. R. Marinković (Ruke) - B. Glumac (zagrepčanka)
 8. P. Pavličić (Dobri duh Zagreba) - S. Čuić (Staljinova slika)
 9. M. Jergović (Mama Leone / Komunist), - J. Mlakić (Živi i mrtvi / Skica u ledu)
 10. S. Karuza (Mali kućni duh) - S. Habjan (Poštari lakog sna)
 11. Z. Ferić (Mišolovka Walta Disneya / Potrči doktora) - M. Kolanović (Zbogom Barbie! / Poštovani kukci)
 12. I. S. Bodrožić (Hotel Zagorje) - I. Šojat-Kuči (Unterstadt)
 13. K. Novak (Črna mati zemla / Ciganin, ali najljepši) - D. Karakaš (Sjećanje šume / Proslava)
 14. D. Milinović (Marulov san)
 15. Zaključak: glavna obilježja hrvatske kratke proze, tipologija, teme, postupci i paradigme, status unutar sustava novije hrvatske književnosti i tendencije - Ispit (predrok)

Ishodi učenja
 1. Ovladavanje pregledom glavnih autora i djela
 2. Ovladavanjem osnovnim naratolškim znanjima
 3. Ovladavnje sposobnošću akademskog komunciranja
 4. Ovladavanje iskustvom proznih praksi kao društvenim čimbenikom u oblikovanju smisla
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Biti, Vladimir (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja. Zagreb, 1992.
 2. Brešić, V., Proza, u: Hrvatska književnost 19. stoljeća. Zagreb, 2015. /Str. 105- 183/
 3. Novak, P. Slobodan, Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, 2003. /Str. 585-700/
Dopunska literatura
 1. Frangeš, I. – Žmegač, V., Hrvatska novela. Interpretacije, Zagreb, 1998.
 2. Nemec, K., Antologiji hrvatske novele, Zagreb 1997
 3. Peleš, G., Priča i značenje. Semantika pripovjednog teksta. Zagreb, 1989.
 4. Pogačnik, J., Tko govori, tko piše. Antologija suvremene hrvatske proze. Zagreb, 2008.
 5. Solar, M., Teorija proze. Zagreb, 1989.
 6. Visković, V. (ur.), Enciklopedija hrvatske književnosti, 1-4. Zagreb 2010. – 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar