Naziv
Hrvatski jezik za prevoditelje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS bodovi
4
Šifra
161123
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij