Naziv
Indijska filozofija - seminar: Indijska epistemologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
131771
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studenti s osnovnim konceptima i konceptualnim okvirom klasične indijske epistemologije u različitim njezinim postavkama od direktnog realizma nyaye i mimamse, preko redukcionističkog i reprezentacionalističkog realizma ranih buddhističkih škola (vaibhasika, sautrantika), sve do buddhističkog idealizma (yogacara) i antifundacionalizma (madhyamaka).
Sadržaj
 1. Nyaya: epistemološki konceptualni okvir i teorija o validnim izvorima spoznaje (pramana)
 2. Nyaya: teorija percepcije
 3. Nyaya: logika kao dio teorije spoznaje
 4. Nyaya: odnos jezika, spoznaje i svijeta
 5. Mimamsa: teorija o intrinzičnoj validnosti svake spoznaje (svatahpramanya)
 6. Jainizam: perspektivizam u spoznaji i modalna logika
 7. Buddhizam: Obrisi Buddhine spoznajne teorije - spoznaja nije ništa drugo valjana analiza iskustva
 8. Buddhizam: teorija spoznaje u okviru najranije egzegeze Buddhinog učenja (abhidharma)
 9. Buddhizam (škola vaibhasika): redukcionistički realizam - teorija o dharmama kao elementarnim konstituensima zbilje i njihova spoznaja
 10. Buddhizam (škola sautrantika): teorija reprezentacije (akara-vada) - spoznaja uvijek "kasni" za zbiljom.
 11. Buddhizam (škola yaogacara): idealistička teorija spoznaje (vijnana-vada) - scijest spoznaje samo svoja vlastita stanja koja sama proizvodi.
 12. Buddhizam (buddhistički logičari, Dignaga i Dharmakirti): teorija percepcije kao "isključenjenje konceptualnih konstrukcija" (kalpanapodha)
 13. Buddhizam (madhyamaka): konvencionalizam i teorija "imputiranja" (samaropa) - spoznajni predmet je konceptualni konstrukt
 14. Skepticizam (Jayarasi): kritika svih indijskih teorija spoznaje - sve generiraju logičku falaciju petitio principii (sadhyasama)
 15. Evaluacija seminara, završna pitanja, razgovori i komentari

Ishodi učenja
 1. Jasno razlikovati različite spoznajno-teorijske pozicije indijskih sustava filozofije
 2. Objasniti specifičnosti različitih spoznajno-teorijskih pozicija u indijskoj filozofiji (direktni realizam, reprezentacionalizam, idealizam, fenomenalizam)
 3. razumjeti razliku između različitih inačica spoznajno-teorijskog realizma
 4. analizirati argumentacijske procedure indijskih filozofa u prilog vlastite spoznajno-teorijske pozicije
 5. spoznati važnost klasičnih indijskih spoznajno-teorijskih pozicija za razumijevanje cjeline klasične indijske filozofije
Metode podučavanja
seminarski rad. Studenti koji se jave trebaju pripremiti izlaganje na zadanu temu, te povesti diskusiju. Nastavnik moderira i dopunjava diskusiju dajući širi filozofijski kontekst unutar koje se pojavljuje zadana tema.
Metode ocjenjivanja
Pismeni rad (esej), aktivan pristup u diskusiji, redovno pohađanje seminara.

Obavezna literatura
 1. B.K. Matilal: Perception. An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge, Clarendon Press, Oxford, 1986
 2. V. A van Bijlert: Epistemology and Spiritual Authority, WSTB, Wien, 1989
 3. G. P. Bhatt: The Basic Ways of Knowing. An In-Depth Study of Kumarila's Contribution to Indian Epistemology, Motilal Banarsidass, Delhi, 1989
 4. Bhikkhu KL Dhammajoti: Abhidharma Doctrines and Controversies on Perception, Centre of Buddhist Studies, University of Hong Kong, 2007
 5. J. Westerhoff: Nagarjuna's Madhyamaka. A Philosophical Introduction, Oxford University Press, 2009.
Dopunska literatura
 1. D. Arnold: Buddhists, Brahmins and Belief. Epistemology in South Asian Philosophy of Religion, Columbia University Press, New York, 2005.
 2. B. K. Matilal: Epistemology, Logic and Grammar in Indian Philosophical Analysis, Mouton, the Hague-Paris, 1971.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 32. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 35. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 40. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 44. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 45. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 46. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 50. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 54. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 55. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar