Naziv
Indijska filozofija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
37080
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznati studente s temeljnim konceptima i tematskim okvirima predklasične indijske filozofije
Sadržaj
 1. tekstualni izvori za poznavanje najranijih filozofskih oblika mišljenja u Indiji.
 2. Neke usporednice između početaka grčke, indijske i kineske filozofije.
 3. Indijske vede: između mita i filozofijske sumnje
 4. Književnost Brahmana: hermeneutika rituala i žrtveni nazor na svijet
 5. Filozofijski upanišadski obrat: unutarnja potraga za temeljima bića: atman-brahman.
 6. Filozofijski nazori najstarijih upanišada (Brhadaranyaka i Chandogya)
 7. Razvijanje filozofske misli u srednjim upanišadama
 8. Mlađe upanišade i utjecaj buddhizma
 9. Nebrahmanistički filozofski sustavi: materijalizam, agnosticizam, buddhizam, đainizam: Uvod
 10. Buddhino izlaganje nauka u opreci spram dotadašnjih filozofskih smjerova: skepticizam i akozmizam.
 11. Buddhino izlaganje nauka (nastavak): nauk o uvjetovanosti svih fenomena, o nepostajanju supstancije (duše) i o netrajnosti svih fenomena.
 12. Mjesto etike i kontemplacije u Buddhinom praktičkom nauku.
 13. Đinizam: osnove nauka i spor s buddhistima i brahmanistima
 14. Počeci indijske filozofije jezika: Patanjali i problem značenja.
 15. Najranija socijalno-politička misao: utemeljenje kastinskog sustava i njegovo opravdanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati osnovne struje mišljenja predklasičnog razdoblja indijske filozofije.
 2. Student će moći objasniti razlike u mišljenju između vedsko-upanišadske tradicije i nebrahmanističkih pravaca mišljenja.
 3. Student će moći interpretirati pojedine predklasične indijske sustave mišljenja u njihovom povijesnom razvoju.
 4. Student će moći povezati središnje tokove upanišadske misli s odgovarajućim grčkim predsokratovskim pravcima mišljenja.
 5. Student će moći usporediti ontološka i epistemološka učenja brahmanističkih i nebrahmanističkih filozofskih sustava.
Metode podučavanja
predavanje, diskusija
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Počeci indijske misli. Izbor (vede, upanišade, Bhagavad-gita, socijalno-politička misao), izbor, predgovor, napomene i glosar Rada Iveković, Beograd: Bigz, 1981.
 2. Rada Iveković, Pregled indijske filozofije, Zagreb: Zavod za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bibl. Filozofska misao, 1981.
 3. M. Hiriyanna, Osnove indijske filozofije, Zagreb: Naprijed, 1980. (s uvodnom studijom Č. Veljačića)
Dopunska literatura
 1. Giuseppe Tucci, Istorija indijske filozofije, Beograd: Nolit, 1981.
 2. Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji).
 3. Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija I-II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.
 4. Praxis 3-4, Zagreb, 1973. (upanišade, buddhizam)
 5. Radoslav Katičić, Stara indijska književnost. Sanskrtska, palijska i prakrtska, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 15. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 16. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 21. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 23. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 29. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 30. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 32. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 37. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 38. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 40. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 42. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 44. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 45. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 46. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 50. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 55. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar