Naziv
Indijska književnost 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS
3
Šifra
64158
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje studenata s glavnim obilježjima sanskrtske epske književnosti, kao i buddhističke kanonske književnosti.
Sadržaj
 1. Alaṃkāre u Rāmāyaṇi
 2. Etički upitne epizode iz Vālmīkijeve Rāmāyaṇe
 3. Etički upitne epizode iz Valmikijeve Rāmayaṇe i komentatori
 4. Hanumān - između ljudi i bogova
 5. Bhagavad-Gītā: položaj u Mahābhātari
 6. Bhagavad-Gītā: pregled sadržaja i nauk
 7. Bhagavad-Gītā: tri yoge, važnost tekstra i uloga u hinduističkoj religioznosti i filozofiji.
 8. Uvod u buddhističku književnost na pāliju.
 9. Tipiṭaka: struktura, jezik i povijesni izvori.
 10. Vinayapiṭaka i redovnička disciplina.
 11. Suttapiṭaka: Buddhini govori.
 12. Suttapiṭaka: jātake.
 13. Abhidhammapitaka.
 14. Stilska i estetska obilježja pālijskoga kanona
 15. Završni osvrt na pālijski kanon, njegov značaj i povijesnu važnost.

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati i imenovati glavne značajke poetike i estetike sasnkrtske epske književnosti, te buddhističke kanonske književnosti na pāliju.
 2. Student će moći opisati specifičnosti epske i buddhističke kanonske književnosti u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u okviru povijesti indijskih književnosti.
 3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila pojedinih književnih razdoblja i rodova, te ih međusobno usporediti.
 4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti stilistički i sadržajno književna djela različitih razdoblja i rodova u odnosu na društveno-povijesni i kulturni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja, čitanje i analiza pojedinih izabranih ulomaka.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav, Stara indijska književnost, Nakladni zavod MH, Zagreb 1973.
 2. Brockington, J. L., The Sanskrit Epics, Brill, Leiden-Boston-Köln, 1998.
Dopunska literatura
 1. Schumann, H. Wolfgang (engl. prijev. 1973.), Buddhism. An Outline of Its Teachings and Schools, London.
 2. Hopkins, E. W., The great epic of India : its character and origin, Calcutta, 1969.
 3. H. Jacobi, Das Rāmāyaṇa: Geschichte und Inhalt nebst Concordanz der gedruckten Recensionen, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.
 4. Bechert, Heinz & Gombrich, Richard (ur.) (11984., 1995.), The World of Buddhism, London.
 5. Kardaš, Goran (2006) Bhagavad Gītā, Zagreb: Demetra.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar