Naziv
Indijske religije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
126267
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Produbljivanje znanja iz indijskih religija, brahmanizma, buddhizma i đinizma; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja indijskih religija, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja indijskih religija i literature; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku religijskih znanosti
 2. Poredbeno proučavanje religija: metode i zadatci
 3. Poredbeno proučavanje religija: povijest
 4. Religije nastale na tlu indijskoga potkontinenta
 5. Vedska religija: povijest proučavanja
 6. Vedska religija: najstariji sloj i indoeuropske poveznice
 7. Vedska religija: Ṛk-saṃhitā, panteon i obred
 8. Vedska religija: Yajurvedske saṃhite i obred śrauta
 9. Vedska religija: brāhmaṇe, āraṇyake i upaniṣadi
 10. Uvod u buddhizam
 11. Buddhin život i razdoblje nakon Buddhe
 12. Theravāda i hinayanski kanon
 13. Mahāyāna
 14. Tibetski buddhizam
 15. Jinizam

Ishodi učenja
 1. Sudent će moći definirati temeljne pojmove u indijskim religijama.
 2. Student će moći opisati sustave pojedinih indijskih religija.
 3. Student će se moći koristiti bibliografskim resursima koji će mu pomoći pri izradi magistarskoga rada.
 4. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja indijskih religija.
 5. Student će moći osmisliti temu magistarskoga rada iz područja indijskih religija i planirati vlastito istraživanje.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, konzultacije
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Schumann, H. Wolfgang (engl. prijev. 1973.), Buddhism. An Outline of Its Teachings and Schools, London.
 2. Rebić, Adalbert (gl. ur.) (2002.), Opći religijski leksikon, Zagreb.
 3. Klostermeier, Klaus K. (1994.), A Survey of Hinduism, New York.
 4. Ježić, Mislav – Jauk-Pinhak, Milka – Gőnc-Moačanin, Klara (2001.), Istočne religije (Skripta za studente), Zagreb.
 5. Ježić, Mislav (1986.), Ŗgvedski himni, Zagreb.
 6. Bowker, John (hrv. prijev. 1998.), Religije svijeta, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Bechert, Heinz & Gombrich, Richard (ur.) (11984., 1995.), The World of Buddhism, London.
 2. Gupta, Sanyukta – Hoens, Dirk Jan – Goudriaan, Teun (1979.), Hindu Tantrism, Leiden – Kőln.
 3. Gonda, Jan – Bareau, André – Schubring, Walther – Führer-Haimendorf, Christoph von (1962. – 1965. – 1966.), Les religions de l’ Inde I – III, Paris. Njem. izd.: Die Religionen Indiens, Stuttgart.
 4. Glasenapp, Helmuth von (1943.), Die Religionen Indiens, Stuttgart.
 5. Davy, Marie Madeleine (ur.) (hrv. prijev. K. Gőnc-Moačanin i dr.1990.), Enciklopedija mistika I – II, Zagreb.
 6. Brockington, John (1981.), The Sacred Thread. Hinduism in Its Continuity and Diversity, Edinburgh.
 7. Bechert, Heinz & Gombrich, Richard (ur.) (11984., 1995.), The World of Buddhism, London.