Naziv
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52264
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilia je kolegija upoznavanje studenata sa starom poviješću indijskoga potkontinenta. Osobito je važno razumijevanje povijesnih uvjeta u kojem su nastali kulturni i religijski fenomeni ključni za oblikovanje civilizacije južne Azije.
Sadržaj
 1. Uvod u proučavanje indijske povijesti.
 2. Pretpovijesna indija i prve kulture
 3. Indska (harappska) civilizacija
 4. Kano harappsko razdoblje i kraj Indske civilizacije. Pitanje indoeuropske pradomovine i migracije indoeuropljana. Indoiranci, indoarijci, kulture Sintašta i Andronovo, Baktrijsko-margijanski arheološki sklop.
 5. Vedska civilizacija. Prve republike i monarhije.
 6. Druga urbanizacije (600.–300. pr. Kr.), razvoj novih religijskih pokreta buddhizma i jinizma
 7. Prodor Aleksandra Makedonskog.
 8. Kraljevstvo Maurya 1: Rast Magadhe i Maurya. Candragupta, Megasthen.
 9. Kraljevstvo Maurya 2: Aśoka
 10. Strani osvajači: Indogrčki vladari i osvajači iz središnje Azije.
 11. Umjetnost Gandhare
 12. Doba Gupta 1: politička povijest
 13. Doba Gupta 2: književnost, skulptura i graditeljstvo
 14. Od Gupta do Harṣe, Calukye, Rāṣtrakūte
 15. Razdoblje nakon Harṣe, južna Indija.

Ishodi učenja
 1. Student će moći izdvojiti, a zatim i opisati specifičnosti pojedinih društveno-povijesnih razdoblja u ranom razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
 2. Student će moći usporediti i komentirati društvene i povijesne procese u zemljama indijskoga potkontinenta u razdoblju staroga i srednjega vijeka.
 3. Student će moći analizirati značaj povijesnoga i društvenoga konteksta za oblikovanje velikih kulturnih, književnih, religijskih formacija na tlu indijskoga potkontinenta u njegovoj ranijoj razvojnoj fazi.
 4. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim kulturnim pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni kontekst ranije povijesti indijskoga potkontinenta.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Stein, Burton: A History of India, Oxford, 2010.
Dopunska literatura
 1. Basham, A.L.: The Wonder that was India, New York, 1959., str.1-231.
 2. Kulke, D.&D. Rothermund: A History of India, London&New York, 1995.
 3. McIntosh, Jane: The Ancient Indus Valley: New Perspectives, Santa Barbara/Denver/Oxford: ABC-CLIO, 2008.
 4. The Indo-Aryans of Ancient South Asia, ed. by G. Erdosy, New York, 1995.
 5. Possehl, Gregory L.: The Indus Civilization, New York, 2003.
 6. Smith, Vincent A: Early History of India, Oxford, 1967.
 7. Smith, Vincent A.: The Oxford History of India, Oxford, 1967.
 8. Thapar, Romila: A History of India 1, Harmondsworth, 1966.
 9. Wheeler, Mortimer: The Indus Civilization, Cambridge, 1968.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar