Naziv
Češko žensko pismo
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
198939
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij