Naziv
Korejski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
4
Šifra
198935
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Savladavanje početnog stupnja korejskog jezika, uključujući osnovne značajke jezika i kulture, korejsko pismo i izgovor, osnove korejske gramatike i govorni jezik u svakodnevnom životu.
Sadržaj
 1. tjedan: Osovne značajke korejskog jezika; korejsko pismo (I)
 2. tjedan: Osnovna rečenična struktura SOV; korejsko pismo (II)
 3. tjedan: Jednostavne rečenice s imenskim predikatom i kopulom biti (이다)
 4. tjedan: Jednostavne upitne rečenice; upitne i pokazne zamjenice
 5. tjedan: Posvojnost (있다/없다); brojevi (I); mjerne riječi
 6. tjedan: Nastavci za subjekt (이/가); bivanje (있다/없다); mjesto bivanja (에)
 7. tjedan: Brojevi (II); količinske zamjenice; datumi
 8. tjedan: Konjugacija glagola (I) (아/어요)
 9. tjedan: Smjer kretanja i vrijeme događanja (에)
 10. tjedan: Nastavci za objekt (을/를); konjugacija glagola (II); mjesto radnje (에서)
 11. tjedan: Perfekt (았/었어요); negacija (I) (안); svrha kretanja (으로 가요/와요)
 12. tjedan: Prijedlozi (위, 아래, 앞, 뒤)
 13. tjedan: Izražavanje uputa (으세요), naredba (지 마세요) i želja (고 싶어요)
 14. tjedan: Referat
 15. tjedan: Ponavljanje za ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći čitati korejsko pismo (hangeul).
 2. Studenti će moći izgovoriti glasove korejskog jezika.
 3. Studenti će moći koristiti se osnovnim gramatičkim strukturama u govoru i pismu.
 4. Studenti će moći komunicirati na korejskom jeziku na razini potrebnoj za snalaženje u jednostavnim svakodnevnim situacijama.
 5. Studenti će moći koristiti se stilovima jezika (formalnim, neformalnim, honorifičnim) u skladu s kontekstom komunikacije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Kim Hyun-jung, Kim Jeong-a, Kim Bo-kyung (ur.) (2008). Sogang Korean New Series 1A. Seoul: KLEC Sogang University.
 2. Kim Hyun-jung, Kim Jeong-a, Kim Bo-kyung (ur.) (2008). Sogang Korean New Series 1B. Seoul: KLEC Sogang University.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 12. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar