Naziv
Križarske države: religija, politika, društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
198906
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij će studentima pružiti uvid u političku, socijalnu i kulturnu povijest država koje su po završetku Prvog križarskog rata latinski kršćani osnovali na području Sirije i Palestine i koje su se—usprkos znatnim političkim i logističkim preprekama te gotovo potpunom uništenju 1187—ondje uspjele održati gotovo dvije stotine godina (1098–1291). Povjesničari koju su nakon Drugog svjetskog rata pisali povijest tih država, a čija se djela danas smatraju klasicima, nisu im bili skloni. Steven Runciman (A History of the Crusades, 3 sv, 1951–1954) definirao je sliku križara kao isključivih, krvoločnih i moralno izopačenih barbara, dok je Joshua Prawer (The Crusaders’ Kingdom, 1972) prikazao njihovu vladavinu kao opresivni kolonijalni sustav, čak i aparthejd. Ipak, zahvaljujući doprinosima novijih generacija povjesničara, arheologa, filologa, te povjesničara književnosti, prava i teologije, kao i konceptualnim pomacima u pristupanju povijesti srednjovjekovnog Mediterana, povijest križarskih država posljednjih je desetljeća temeljito reintepretirana. Kolegij će stoga studente upoznati s najvažnijim historiografskim pomacima i prijeporima, ali i s ključnim narativnim i dokumentarnim izvorima te arheologijom i umjetnošću križarskih država. Naposljetku, studenti će ne samo dobiti uvid u važnu epizodu povijesti Bliskoga istoka, nego će razumjeti i ulogu religije na mediteranskom prostoru u razvijenom srednjem vijeku.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija
 2. Historiografija o križarskim državama
 3. Prvi križarski rat
 4. Bliski istok uoči dolaska križara
 5. Jeruzalemsko Kraljevstvo: zaokruživanje teritorija i razvoj institucija
 6. Sveta Zemlja, pobožnost i identitet
 7. Društvo: starosjedioci i došljaci
 8. Sjeverne države
 9. Sveti rat: Zengidi i džihad / Drugi križarski rat
 10. Pod bizantskim okriljem / Ekumenizam i misionarstvo
 11. Priroda ratovanja i propast
 12. Akransko Kraljevstvo
 13. Zapad i Sveta Zemlja u 13. stoljeću
 14. Križarske države na filmu: Kraljevstvo nebesko
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Temeljno činjenično znanje o povijesti križarskih država.
 2. Identificirati najvažnije izvore za povijest križarskih država te najvažnije historiografske prijepore.
 3. Kritički analizirati ulogu religije u društveno-političkom životu križarskih država i šireg istočnomediteranskog svijeta u razvijenom srednjem vijeku.
 4. Objasniti razlike između suvremenih historiografskih interpretacija i popularnih percepcija križarstva i križarskih država.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Tyerman, Christopher. Božji rat: Nova povijest križarskih ratova, 2 sv. Zagreb: TIM press, 2010–11. | str. 17–438 (sv. 1) i 703–798 (sv. 2)
 2. Bilješke s predavanja.
Dopunska literatura
 1. Barber, Malcolm. The Crusader States. New Haven: Yale University Press, 2012.
 2. Jotischky, Andrew. Crusading and the Crusader States. 2 izd. New York: Routledge, 2017.
 3. Prawer, Joshua. The Crusaders’ Kingdom: European Colonialism in the Middle Ages. London: Phoenix Press, 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar