Naziv
Križarske države: religija, politika, društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
198906
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij će studentima pružiti uvid u političku, socijalnu i kulturnu povijest država koje su tijekom Prvog križarskog rata latinski kršćani osnovali na području Sirije i Palestine i koje su se—usprkos znatnim političkim i logističkim preprekama te gotovo potpunom uništenju 1187. godine—ondje uspjele održati gotovo dva puna stoljeća (1098–1291). Povjesničari koji su nakon Drugog svjetskog rata pisali povijest tih država, a čija se djela danas smatraju klasicima, nisu im bili skloni. Steven Runciman (A History of the Crusades, 3 sv, 1951–1954) definirao je sliku križara kao isključivih, krvoločnih i moralno izopačenih barbara, dok je Joshua Prawer (The Crusaders’ Kingdom, 1972) prikazao njihovu vladavinu kao opresivni kolonijalni sustav, čak ga nazivajući aparthejdom. Ipak, zahvaljujući doprinosima novijih generacija povjesničara, arheologa, filologa, te povjesničara književnosti, prava i teologije, kao i konceptualnim pomacima u pristupanju povijesti srednjovjekovnog Mediterana, povijest križarskih država posljednjih je desetljeća temeljito reintepretirana. Kolegij će studente upoznati s najvažnijim pomacima i prijeporima suvremene historiografije, ali i s ključnim narativnim i dokumentarnim izvorima te arheologijom i umjetnošću križarskih država. Studenti će na kraju ne samo dobiti uvid u važnu epizodu iz povijesti Bliskoga istoka, nego će moći objasniti i ulogu religije u politici i društvu mediteranskog prostora u razvijenom srednjem vijeku.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Prvi križarski rat
 3. Bliski istok uoči dolaska križara
 4. Jeruzalemsko Kraljevstvo: stvaranje države
 5. Društvo: starosjedioci i došljaci
 6. Sveta Zemlja, pobožnost i identitet
 7. Uspon i pad sjevernih država
 8. Sveti rat: Drugi križarski rat i džihad
 9. Snovi o Egiptu, ekumenizam i misionarstvo
 10. Frakcionaštvo, utrka u naoružanju i propast kraljevstva
 11. Jeruzalemsko Kraljevstvo na filmu 1
 12. Jeruzalemsko Kraljevstvo na filmu 2
 13. Novi uzlet: 'Drugo' ili 'Akransko' Jeruzalemsko Kraljevstvo
 14. Posljednja desetljeća i konačna propast
 15. Zapad i Sveta Zemlja u kasnom srednjem vijeku

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti proces teritorijalnog i institucionalnog formiranja križarskih država.
 2. Studenti će moći objasniti prirodu latinske kolonizacije i status starosjedilačkog stanovništva pod latinskom vlašću.
 3. Studenti će moći objasniti ulogu religije u društveno-političkom životu križarskih država i šireg istočnomediteranskog područja.
 4. Studenti će moći objasniti razlike između suvremenih historiografskih interpretacija i popularnih percepcija križarstva i križarskih država.
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od dva sata predavanja, pri čemu se radni materijali studentima stavljaju na raspolaganje preko e-kolegija na Omegi. Ti materijali uključuju uručke s faktografskim podacima, kartama i slikama, ali i, za one koji žele znati više, izvadke iz primarnih izvora u engleskom ili hrvatskom prijevodu te znanstvene radove vezane uz nastavnu cjelinu.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju nazočnosti i sudjelovanja u nastavi (20%) te ocjene iz pismenoga ispita (80%).

Obavezna literatura
 1. Špoljarić, Luka. 'Križarske države: religija, politika, društvo.' Skripta.
Dopunska literatura
 1. Barber, Malcolm. The Crusader States. New Haven: Yale University Press, 2012.
 2. Jotischky, Andrew. Crusading and the Crusader States. 2 izd. New York: Routledge, 2017.
 3. Prawer, Joshua. The Crusaders’ Kingdom: European Colonialism in the Middle Ages. 2 izd. London: Phoenix Press, 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar