Naziv
Lokalizacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
198910
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Lokalizacija podrazumijeva jezičnu i kulturnu prilagodbu proizvoda (primjerice softvera, videoigre, internetskih stranica), određenoj lokaciji (zemlji / regiji i jeziku) u kojoj će se upotrebljavati i prodavati. Budući da je sve veći broj korisnika proizvoda digitalno pismen i budući da je sve više tvrtki koje traže globalizaciju svojih digitalnih proizvoda koja nadilazi jezične i kulturne barijere, lokalizacijska industrija eksponencijalno raste pa je potreba za prevoditeljima koji su upućeni u lokalizacijske postupke sve veća. Znanja i vještine koje se odnose na lokalizaciju postaju sve važnije, ne samo za studente koji žele raditi u lokalizacijskoj industriji, nego i za sve studente koji namjeravaju raditi kao prevoditelji.
Sadržaj
 1. Translation and Localisation
 2. Website Localisation
 3. Project Management as a Part of Localisation
 4. Game Localisation
 5. Soft Skills
 6. Risk management
 7. Transcreation
 8. Software Localisation
 9. Multimedia Localisation
 10. Internationalisation
 11. Globalisation
 12. Register and Localisation
 13. Digital Marketing and Localisation
 14. Translation Challenges in Localisation
 15. Accessibility and Localisation

Ishodi učenja
 1. služiti se alatima za strojno potpomognuto prevođenje
 2. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove
 3. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 4. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahijevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Dunne, Keiran J. and Elena S. Dunne. (2011) Translation and Localisation Project Management: the art of the possible. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 2. Esselink, Bert. (2000) A Practical Guide to Localisation. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 3. Matis, Nancy. (2014) How to Manage Your Translation Projects.
Dopunska literatura
 1. Bernal-Merino, Miguel Á. (2015) Translation and Localisation in Video Games. Making Entertainment Software Global. New York/London: Routledge.
 2. O’Hagan, Minako and Carme Manigron. (2013) Game Localisation: translating for the global digital entertainment industry. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij