Naziv
Muzeologija i rodna perspektiva
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
198913
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja rodne teorije primijenjenih unutar muzeološkog teorijskog okvira. Studenti će bit osposobljeni za kritičko sagledavanje muzeoloških i baštinskih tema iz rodne perspektive te pripremljeni za aktivno sudjelovanje u promociji inkluzivnosti i ravnopravnosti u muzejskom i baštinskom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; rodna teorija u muzeologiji; osnovni pojmovi i teorijski okvir
 2. Sabiranje i razvoj prvih zbirki kao indikator društvenog položaja i moći; povijest muzeja u odnosu na rodno pitanje; pojam „žene slobodnog vremena“
 3. Žene sabiračice u povijesti; položaj i uloga žene u povijesnoj muzeologiji
 4. Društvena uloga muzeja i kulturne politike u svjetlu rodnih teorija; primjena feminističke teorije u muzeologiji; odnos baštine, roda i identiteta
 5. Rodna perspektiva u interpretaciji baštine; problematika androcentrične i eurocentrične interpretacije i prezentacije u muzejima i baštinskim institucijama
 6. Prezentacija i komunikacija kroz rodnu perspektivu; rodno neutralan jezik i komunikacija
 7. Teorije kritike baštine kao podloga za rodno osjetljive teme u muzeologiji; autorizirani baštinski diskurs (AHD) kao osnova stvaranja patrijarhalne baštine te reprezentanata društva i identiteta; društvena i kulturološka uvjetovanost roda i baštine
 8. Žene u muzeju - između subjekta i objekta; feminizacija muzejske profesije
 9. Žene u umjetničkim zbirkama i muzejima; područje umjetničkog djelovanja i rada kao središnje mjesto rodnih i feminističkih tema
 10. Muzeji žena i/ili ženski muzej; obrada odabranih primjera iz prakse – 1. dio
 11. Muzeji žena i/ili ženski muzej; obrada odabranih primjera iz prakse – 2. dio
 12. Sabiranje materijalnih i nematerijalnih svjedočanstva ženskih i feminističkih pokreta; feministički muzej; mjesta baštine žena u Republici Hrvatskoj i svijetu
 13. Rodni studiji kao komplementarna disciplina muzeologije; LGBT, queer i feminističke teme u kontekstu muzeologije
 14. Feministička muzeologija; tendencije u suvremenoj muzeologiji i teorijama baštine
 15. Zaključno predavanje; razvoj rodne perspektive u muzeologiji; kritički osvrt na obrađene teme

Ishodi učenja
 1. Definirat osnovne pojmove vezane uz rodnu teoriju unutar muzeološkog teorijskog okvira
 2. Opisat povijest sabiranja i razvoj muzeja u odnosu na rodnu tematiku
 3. Ukazati na važnost razumijevanja društvene uloge muzeja i kulturnih politika u svjetlu rodnih teorija
 4. Analizirat interpretacijske i prezentacijske karakteristike muzejskih izložbi kroz rodnu perspektivu
 5. Koristiti rodno neutralan jezik u komunikaciji baštine prema posjetiteljima
 6. Identificirat baštinske projekte s izraženom rodnom ili feminističkom perspektivom
 7. Vrednovati rodne teme koje su od društveno-inkluzivnog značaja za područje muzeologije i baštine
 8. Interpretirati nove trendove u muzeologiji i baštinskoj teoriji s fokusom na rodnu problematiku
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Levin, A. K. Gender, Sexuality, and Museums. Routledge, London, New York, 2010.
 2. Levin, A. K. Unpacking Gender – Creating complex models for gender inclusivity in museums. U: Sandell, R., Nightingale, E. (ur.). Museums, Equality, and Social Justice. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2012. Str. 156-168.
 3. Smith, L. Heritage, gender and identity. U: Graham, B., Howard, P. (ur.). Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, Ashgate, 2008. Str. 159-178.
 4. Wallendorf, M. Of Mice and Men: Gender Identity in Collecting. U: Pearce, S. (ur.). Interpreting Objects and Collections. New York, London: Routledge, 1994. Str. 240-253.
 5. Bergsdóttir, A. Museums and Feminist Matters: Considerations of a Feminist Museology, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24:2, 2016. Str. 126-139.
 6. Deepwell, K. Feminist Curatorial Strategies and Practices Since the 1970s. U: Marstine, J. M. (ur.). New Museum Theory and Practice : An Introduction. MA : Blackwell, 2006. Str. 64-84.
 7. Stern Hein, H. Redressing the Museum in Feminist Theory. Museum Management and Curatorship Vol. 22 , Iss. 1, 2007. Str. 29-42.
 8. Porter, G. Seeing Through Solidity – A Feminist Perspective on Museums. U: Carbonell, B. M. (ur.). Museum Studies: an anthology of contexts. Malden, USA ; Oxford, UK ; Carlton : Blackwell Publishing, cop. 2004. Str. 62-72.
 9. Bailkin, J. Picturing Feminism, Selling Liberalism – The Case of the Disappearing Holbein. U: Carbonell, B. M. (ur.). Museum Studies: an anthology of contexts. Malden, USA ; Oxford, UK ; Carlton : Blackwell Publishing, cop. 2004. Str. 442-452.
 10. Greenberg, R. Museums, Women and the Web. U: Macdonald, S., Rees Leahy, H. (gen.ed.) ; Coombes, A. E., Phillips, R. B. (vol.ed.), The International Handbooks of Museum Studies: Museum Transformations. Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2015. Str. 471-488.
Dopunska literatura
 1. Informatica museologica 32 (Tematski broj: Žene u muzejima), 1/2. Muzejski dokumentacijski centar, 2001.
 2. Graham, B., Ashworth, G.J., Tunbridge, J.E. A Geography of Heritage : power, culture, and economy / London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000. str. 29-54 (podnaslov: Heritage, gender and sexuality)
 3. Turner, V. The Factors Affecting Women's Success in Museum Careers: A Discussion of the Reasons More Women Do Not Reach the Top, and of Strategies to Promote their Future Success. Journal of Conservation and Museum Studies. 2002;8:6–10.
 4. Bartlett, A., Hendreson, M. Feminism and the museum in Australia: an introduction. Journal of Australian Studies, 40:2, 2016.
 5. Nochlin, L. "Zašto nema velikih umjetnica?" U: Feministička likovna kritika i teorija likovnih umjetnosti. Izabrani tekstovi., prir. Ljiljana Kolešnik, 1 – 25. Zagreb, Centar za ženske studije, 2009.
 6. Association of Art Museums Directors – Gender Gap Report 2017.
 7. Lovreković, A. Ženski aspekti sabiranja na primjeru zbirki Grada Zagreba. Diplomski rad. Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti. [mentor Vujić, Žarka], 2015.
 8. Mehulić, L. (ur.). „Ženski likovi Muzeja Mimara: od Ljubavnice do Vladarice“. Katalog izložbe, Muzej Mimara, Zagreb, 2013.
 9. Porter, G. (2009). How are women represented in British history museums? Museum International, 43(3), 159–162.
 10. European Parliament's Gender-Neutral Language Guidelines.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar