Naziv
Opća povijest književnosti: Autobiografski i biografski diskurs
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
198924
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Definirati temeljne značajke autobiografskog i biografskog diskursa, te objasniti i analizirati njihov razvoj u povijesti zapadne kulture na reprezentativnim primjerima.
Sadržaj
 1. Uvod u literaturu i raspored tema
 2. Teorijski temelji I (konstrukcija osobnosti)
 3. Teorijski temelji II (naratološki model analize)
 4. Plutarh: Usporedni životopisi
 5. Marko Aurelije: Samome sebi
 6. Augustin: Ispovijesti
 7. Abelard: Povijest nevolja / Legenda aurea
 8. Benjamin Franklin: Autobiografija
 9. Epistolarni diskurs (prepiska Rilke-Pasternak-Cvetajeva)
 10. J. J. Rousseau: Ispovijesti
 11. Biografije V. Woolf
 12. Biografije H. Arendt
 13. J.P. Sartre: Riječi
 14. S. de Beauvoir: Uspomene dobro odgojene djevojke
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. Definirati ključna obilježja autobiografskog i biografskog diskursa uz pomoć primjerene književnoteorijske pojmovne aparature.
 2. Opisati povijesni razvoj autobiografskog i biografskog diskursa u zapadnoj kulturi.
 3. Navesti i opisati temeljne predstavnike žanra autobiografije i biografije u povijesti zapadne književnosti.
 4. Primijeniti književnoteorijske i književnopovijesne pojmove i metode u analizi odabranih književnih tekstova s obzirom na njihovu pripadnost žanru autobiografije ili biografije, te određenom književnom razdoblju.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Zbornik AUTOR, PRIPOVJEDAČ, LIK (ur. C.Milanja), Osijek, Svjetla grada: 2000
 2. Časopis POLJA (temat o autobiografiji),Novi Sad, br. 459/2009.
 3. Časopis Gordogan (temat o autobiografiji), v3. 43/44, Zagreb 1988.
 4. Velčić, Mirna: Otisak priče, Zagreb 1991.
 5. Obavezni književni autori: Augustin, Rousseau, Sartre, Beauvoir, Biografije V. Woolf i H. Arendt
Dopunska literatura
 1. J. Boswell: Život Samuela Johnsona
 2. Plutarh: Usporedni životopisi
 3. Einhard: Život Karla Velikog
 4. Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
 5. Prepiska Rilke – Pasternak – Cvetajeva
 6. Franolić Ott, Marija: Dnevnik ustremljen nedostižnom, Zagreb 2016.
 7. Franolić Ott, Marija: Život kao voda hlapi, Zagreb 2017.
 8. Zlatar, Andrea: Autobiografija u Hrvatskoj. Nacrt povijesti žara i tipologija narativnog oblika, Zagreb MH 1998.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar