Naziv
Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
198928
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati student(ic)e s temeljnim određenjima pjesme u prozi kao žanra te s njezinim razvojem u europskoj, američkoj i hrvatskoj književnosti od romantizma do danas.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. „Što je poezija i ako znate što poezija jest što je proza“
 3. Pjesma u prozi kao žanr – književnopovijesna određenja
 4. Preteče žanra u romantizmu. Aloysius Bertrand, Gašpar noćnik: fantazije na Rembrandtov i Callotov način (Zagreb: Matica hrvatska, 1971)
 5. Zasnivanje žanra. Pjesma u prozi i velegrad. Baudelaire, Spleen Pariza: male pjesme u prozi (Zagreb, 1952, 1964, 1982)
 6. Pojava žanra u Rusiji i Engleskoj: Turgenjev: Pjesme u prozi (u: Romani, Pjesme u prozi, Zagreb: NZMH, 2004) i Wilde: Pjesme u prozi – Poems in prose (Zagreb: Ceres, 2002)
 7. Buntovnici na pragu modernizma: Rimbaud, Poezija (Sezona u paklu i Iluminacije, Zagreb: Konzor, 1997) i Lautréamont, Maldoror (Koprivnica: Šareni dućan, 2012) (izbor)
 8. Pjesma u prozi i kubizam. Gertrude Stein: Picasso (Koprivnica: Šareni dućan, 2013), Portret Picassa (Beograd: Nolit, 1958), izbor iz Tender Buttons
 9. Poetska deskripcija. Francis Ponge, Na strani stvari (Zagreb: Litteris, 2016) i Zbigniew Herbert, Gospodin Kogito (Sarajevo: Svjetlost, 1988)
 10. Pjesma u prozi i kratka priča. Henri Michaux, Pjev u labirintu (Zagreb: Litteris, 2018) i Julio Cortázar, O kronopijima i famama: upute za pjevanje i plakanje (Koprivnica: Šareni dućan, 2010)
 11. Pojava žanra u hrvatskoj književnosti: Fran Mažuranić: Lišće (Zagreb: Konzor, 1992) i A. G. Matoš, izbor iz djela.
 12. Pjesme u prozi Tina Ujevića (Zagreb: DHK, 2002)
 13. Suvremena pjesma u prozi: Danijel Dragojević i Andriana Škunca, izbor iz djela
 14. Suvremena pjesma u prozi: Saška Rojc, Puzzlerojc (Zagreb: AGM, 2007) i Ivan Šamija, Projekt Poljska (Zagreb: Meandarmedia, 2014)
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i opisati glavne značajke pjesme u prozi kao književnog žanra
 2. Navesti predstavnike žanra i njihova ključna djela
 3. Analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost žanru i pojedinom književnopovijesnom razdoblju
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Čerlek, Sanja (1988) „Poetika pjesme u prozi i suvremeno hrvatsko pjesništvo“, u: Suvremeno hrvatsko pjesništvo, ur. Ante Stamać, Zagreb: ZZK. str. 99-134.
 2. Oblučar, Branislav (2017) „Pjesma u prozi kao žanr“, u: Na tragu Kornjače – pjesma u prozi i tvarna imaginacija u poetici Danijela Dragojevića, Zagreb: Disput. str. 13-54.
 3. Jurić, Slaven (2006) Počeci slobodnog stiha. Zadar-Zagreb: Thema-FF Press. str. 12-24.
 4. Monte, Steven: Invisible Fences – Prose Poetry as a Genre in French and American Literature (uvod, str. 1-14).
 5. Todorov, Tzvetan (1983) „Poetry Without Verse“, u: The Prose Poem in France – Theory and Practice, New York: Columbia University Press, ur. Mary Ann Caws i Hermine Riffaterre (str. 60-78)
 6. Monroe, Jonathan (1987) A Poverty of Objects – The Prose Poem and the Politics of Genre, Ithaca-London: Cornell University Press (uvod, str. 9-42)
 7. Pejaković, Hrvoje (1992) „Predgovor“, u: Naša ljubavnica tlapnja – Antologija hrvatskih pjesama u prozi, str. 5-20.
 8. Kušan, Vladislav (1971) „Aloysius Bertrand i njegove balade“, u: A. Bertrand, Gašpar noćnik, Zagreb: NZMH. str. 99-115.
 9. Kušan, Vladislav (1964) „Geneza pjesme u prozi i Spleen Pariza“, u: Ch. Baudelaire, Spleen Pariza, Zagreb: MH. str. 163-179.
 10. Friedrich, Hugo (1989) Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost (poglavlje o Rimbaudu, str. 65-102)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar