Naziv
Suvremene češke sintaktičke teorije
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
198941
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij