Naziv
De scriptoribus Romanis liberae rei publicae
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
209426
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
  2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij