Naziv
Indoeuropska morfologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37166
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj kolegija je ovladavanje osnovama poredbeno-povijesne morfologije indoevropskih jezika, što obuhvaća kako rekonstruirani praindoevropski jezik, tako i najstarije posvjedočene indoevropske jezike (vedski i sanskrt, grčki, latinski, staroslavenski, litavski, gotski te dodatno staroirski, hetitski i druge jezike). Obrađuje se morfološka povijest od praindoevropskoga preko praslavenskoga do hrvatskoga, morfološke se promjene sagledavaju u vezi s fonološkima, a sve se obrađuje u okviru opće dijakronijske tipologije jezičnih promjena.
Sadržaj
 1. Uvod, o-osnove u hrvatskom
 2. Imenske o-osnove
 3. Prezent
 4. Imenske eh2-osnove (ih2-, uh2-osnove)
 5. Aorist
 6. Indoeuropski deklinacijski obrasci, i-osnove
 7. Perfekt
 8. Imenske u-osnove, r-osnove
 9. Mediopasiv
 10. Imenske n-osnove, s-osnove
 11. Ostali glagolski oblici
 12. Ostale imenske osnove
 13. Pridjevi, komparacija, zamjenice
 14. Osobne zamjenice
 15. Brojevi, prilozi, čestice, uzvici

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći analizirati morfološke podudarnosti među indoevropskim jezicima
 2. Studenti će moći rekonstruirati morfološke oblike indoevropskog prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, staroindijskog, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 3. Studenti će moći nabrojati najvažnije morfološke osobitosti iz latinskog, grčkog, staroindijskog, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 4. Studenti će moći moći povezati morfološki i fonološki razvoj indoeuropskih jezika u svjetlu opće dijakronijske tipologije
 5. Studenti će moći stručno argumentirati u raspravama o morfološkim osobitostima navedenih ie jezika
 6. Studenti će moći argumentirano procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja ie-istike
Metode podučavanja
Predavanje.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit za višu ocjenu (po želji studenta).

Obavezna literatura
 1. Kapović, Mate 2017, „Proto-Indo-European Morphology“, u: Kapović, Mate (ur.), The Indo-European Languages, Routledge, London–New York: 61–110
Dopunska literatura
 1. Sihler, Andrew 1995, New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford University Press, New York–Oxford
 2. Szemerényi, Oswald J.L. 1996, Introduction to Indo-European Linguistics, Clarendon Press–Oxford, Oxford–New York [translation of the 19904 German edition]
 3. Meier-Brügger, Michael 2003 [With contributions by Matthias Fritz and Manfred Mayrhofer], Indo-European Linguistics, Walter de Gruyter, Berlin–New York [translation of the 20028 German edition]
 4. Fortson, Benjamin W. IV 2010, Indo-European Language and Culture. An Introduction, Wiley-Blackwell, Malden–Oxford
 5. Clackson, James 2007, Indo-European Linguistics. An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge–New York
 6. Jurišić, Blaž 1992, Nacrt hrvatske slovnice. Glasovi i oblici u povijesnom razvoju, Matica hrvatska, Zagreb
 7. Matasović, Ranko 20102, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb
 8. Matasović, Ranko 2008, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 24. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 32. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 33. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 36. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 37. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 38. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 43. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 44. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 45. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 46. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 50. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 53. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 54. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar