Naziv
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37159
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s povijesti latinskoga jezika, učenje osnova povijesne fonologije i morfologije latinskoga. Čitanje tekstova i filološki pristup tekstu. Na kolegiju se svake godine čita i tumači druga Plautova komedija.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju.
 2. Uvod u Plauta. Rimska komedija. Osnovni indoeuropeistički pojmovi.
 3. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Uvod u povijesnu fonologiju latinskog.
 4. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Okluzivi I.
 5. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Okluzivi II.
 6. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Okluzivi vježba.
 7. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Frikativi i laringali.
 8. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Sonanti.
 9. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Vježba.
 10. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Kolokvij.
 11. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Vokali I.
 12. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Vokali II.
 13. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Vokali vježba.
 14. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Diftonzi.
 15. Rezervni termin.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prevoditi jednostavnije primjere iz Plautovih komedija.
 2. Studenti će moći nabrojiti glavna obilježja Plautova jezika i stila.
 3. Studenti će moći nabrojiti glavne glasovne promjene kojima se latinski razvio iz indoeuropskog prajezika.
 4. Studenti će moći objasniti kako su se izvodile Plautove komedije, tko je to činio, kojim prilikama i u kakvom kulturnom kontekstu.
 5. Studenti će moći objasniti osnovne metode filološke kritike starih tekstova.
 6. Studenti će moći navesti obilježja starolatinskoga jezika i stila.
 7. Studenti će moći navesti osnovne činjenice o važnosti Plauta za klasičnu filologiju i povijesnu lingvistiku.
Metode podučavanja
Predavanja. Čitanje i analiza teksta (Plautov Miles gloriosus).
Metode ocjenjivanja
Test sa zadatcima objektivnog tipa.

Obavezna literatura
 1. R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997. 2 izd. 2010.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 8. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 9. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 28. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 29. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 38. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 39. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 40. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 42. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 43. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 44. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 50. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 51. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 52. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 53. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 54. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 55. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 57. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 58. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 59. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 60. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 61. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 62. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar