Naziv
Jezici svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
184250
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
U ovom se kolegiju iznose osnovne činjenice o genetskoj klasifikaciji jezika svijeta, o raspodjeli jezične raznolikosti na kontinentima i o jezično-političkoj situaciji u državama svijeta.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju.
 2. Tipovi jezične klasifikacije (genetska, tipološka i arealna).
 3. Jezična raznolikost, osnovni pojmovi poredbene lingvistike; razlike u genetskoj i arealnoj raznolikosti po kontinentima
 4. Problemi genetske klasifikacije; problem monogeneze jezika i širenja ljudskih populacija iz Afrike; korelacije između genetike populacija, arheologije i poredbene lingvistike.
 5. Jezici Afrike – genetska podjela i tipologija; najvažniji jezici u većim državama.
 6. Jezici Eurazije – genetska podjela i tipologija I. 1. kolokvij
 7. Jezici Eurazije – genetska podjela i tipologija II.
 8. Jezici Eurazije – najvažniji jezici po državama.
 9. Jezici Sjeverne Amerike – genetska podjela i tipologija.
 10. Jezici Sjeverne Amerike – najvažniji jezici po državama.
 11. Jezici Australije – genetska podjela i tipologija. 2. kolokvij
 12. Jezici Južne Amerike – genetska podjela i tipologija.
 13. Jezici Južne Amerike – najvažniji jezici po državama.
 14. Jezici Nove Gvineje i Oceanije – genetska podjela i tipologija.
 15. Rezervni termin.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći definirati svrhu i ciljeve poredbene lingvistike kao grane lingvistike.
 2. Studenti će moći nabrojati glavne jezične porodice na obrađivanim kontinentima.
 3. Studenti će moći opisati politički i kulturno najvažnije jezike na obrađivanim kontinentima.
 4. Studenti će moći prepoznati najvažnija obilježja jezika koja karakteriziraju pojedine jezične porodice.
 5. Studenti će moći nabrojati vrste pismovnih sustava jezika svijeta.
 6. Studenti će moći argumentirati važnost jezične raznolikosti u užem (lingvističkom) i širem (općedruštvenom) kontekstu.
Metode podučavanja
Usmeno predavanje. Multimedijalni sadržaji i samostalni zadatci. Rasprava o problemskim pitanjima.
Metode ocjenjivanja
2 kolokvija. Pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. Matasović, Ranko. 2001. Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 2. Matasović, Ranko. 2011. Jezična raznolikost svijeta: podrijetlo, razvitak, izgledi. 2 izdanje. Zagreb: Algoritam.
Dopunska literatura
 1. Ethnologue (https://www.ethnologue.com/)
 2. Glottolog (https://glottolog.org/)
 3. Nettle, Daniel, Suzanne Romaine. 2000. Vanishing voices: the extinction of the world's languages. Oxford: Oxford University Press.
 4. Hagege, Claude. 2005. Zaustaviti izumiranje jezika. Zagreb: Disput.
 5. Comrie, Bernard i dr. 2004. Atlas jezika. Varaždin: Stanek.
 6. Harrison, K. David. 2007. When languages die: the extinction of the world's languages and the erosion of human knowledge. Oxford: Oxford University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 36. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 38. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 40. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 42. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 45. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 49. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 50. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 51. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 53. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 55. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 58. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 59. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 60. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar