Naziv
Jidiš I
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
183712
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s povijesnim razvojem jidiša i njegova istraživanja, s pismom i osnovnim elementima leksika i gramatike jidiša te s kulturom stvorenom na jidišu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – Teorije o razvoju jidiša i metodologija rada i istraživanja
 2. Periodizacija povijesti jidiša
 3. Pismo, leksik i elementi gramatike jidiša
 4. Pismo, leksik i elementi gramatike jidiša
 5. Razvoj starijeg jidiša
 6. Razvoj novijeg jidiša u rednjoj i istočnoj Europi
 7. Jidiš u 20. stoljeću
 8. Jidiš u 20. stoljeću
 9. Štetl i židovska pučka kultura na jidišu
 10. Štetl i židovska pučka kultura na jidišu
 11. Književnost na jidišu
 12. Književnost na jidišu
 13. Književnost na jidišu
 14. Jidistika i položaj suvremenoga govornog jidiša
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Stjecanje kulturne kompetecije u širem smislu riječi.
 2. Stjecanje osnovnih znanja o jidišu u kontekstu povijesnog razvoja jezika, ideja i kulture Židova Srednje i Istočne Europi.
 3. Razumijevanje osnovnih pojmova židovske pučke kulture.
 4. Stjecanje znanja o reprezentativnim književnicima i kulturnoj produkciji jidiškoga jezičnog izraza.
 5. Stjecanje uvida u internu strukturiranost jidiškog leksika i jidiške gramatike.
 6. Razvijanje morfološke, sintaktičke i semantičke kompetencije.
 7. Razvijanje receptivne kompetencije (razvijanje vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem).
 8. Razvijanje produktivne kompetencije u govornom i pisanom izrazu na elementarnoj razini.
 9. Osposobljavanje studenata za samostalno učenje jidiša uz uporabu različitih medija.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Zucker, Sheva (1994.). Yiddish, An Introduction to the Language, Literature & Culture Vol. 1. New York : Ktav Publishing House, The Workmen’s Circle/Arbeter Ring
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar