Naziv
Karel Čapek - tip malog velikoga čovjeka u češkoj književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
77971
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija uočavanje obilježja opusa jednog nacionalnoga književnoga klasika te njegove pozicije u okviru europske i češke književnosti 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa načinom rada i temom kolegija. Razgovor o predloženim temama usmenog izlaganja studenata te dogovor o terminima izlaganja. Povijesni i kulturni kontekst, pregled najvažnijih pojava na europskoj i češkoj književnoj sceni prve polovine 20. stoljeća.
 2. Osnovne odrednice Čapekova opusa - žanrovski pregled, noetička i utopijska grana, antitotalitaristička angažiranost.
 3. Stvaralački počeci - prijevodi francuske poezije, suradnja s bratom Josefom Čapekom. Samostalni dramski debi – Loupežník
 4. Samostalni prozni debi – zbirka pripovijedaka Boží muka.
 5. Druga zbirka pripovijedaka - Trapné povídky
 6. Afirmacija detektivske pripovijetke – Povídky z jedné kapsy. Povídky z druhé kapsy.
 7. Noetička trilogija – Hordubal. Povětroň. Obyčejný život.
 8. Čapek kao novinar. Publicistika. Esej, feljton, kritika – Marsyas čili na okraj literatury. Zahradníkův rok. O věcech obecných čili zoon politikon, Jak se co děla.
 9. Putopis - Italské listy. Anglické listy. Cesta na sever. Výlet do Španěl. Obrázky z Holandska
 10. Utopijska drama – R.U.R. Věc Makropulos.
 11. Utopijski roman - Továrna na absolutno. Krakatit.
 12. Boj protiv fašizma – Válka s mloky. Bílá nemoc. Matka.
 13. Posljednje godine. Nedovršeni roman Život a dílo skladatele Foltýna.
 14. Doprinos Karela Čapeka svjetskoj književnosti. Karel Čapek „očima drugih“.
 15. Ostatak sati do kraja semestra predviđen je za studentske referate po izboru, ponavljanje gradiva i pripreme za ispit.

Ishodi učenja
 1. Izraziti svojim riječima specifičnosti književnopovijesnog razdoblja u kojem stvara Karel Čapek.
 2. Objasniti i upotrijebiti osnovnu književnopovijesnu i književnoteorijsku (književnoznanstvenu) terminologiju potrebnu za analizu književnog djela.
 3. Primijeniti naučeni književnokritički aparat i temeljna književnopovijesna znanja u analizi i tumačenju djela Karela Čapeka.
 4. Izdvojiti i analizirati relevantne obrasce konkretnog književnopovijesnog razdoblja, autorskog korpusa Karela Čapeka i pojedinih njegovih djela.
 5. Kritički prosuditi književno djelovanje Karela Čapeka u odnosu na povijesni kontekst.
 6. Koristiti se stručnom literaturom.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari - powerpoint prezentacije, audio vizualne metode, analiza teksta.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Čapek, Karel (1951): Izabrane pripovijetke, Zagreb.
 2. Čapek, Karel (1954): Hordubal, Beograd.
 3. Čapek, Karel (1967): Marsija ili na marginama literature (izabrani tekstovi), Beograd.
 4. Čapek, Karel (1957): Putovanje na sjever, Zagreb.
 5. Čapek, Karel: R.U.R. (časopis Sirius, kopija)
 6. Čapek, Karel (2004): Rat s daždevnjacima, Hrvatski Leskovac.
Dopunska literatura
 1. Bradbrooková, Bohuslava (2006): Karel Čapek. Hledání pravdy, poctivosti a pokory, Praha.
 2. Solar, Milivoj (1994): Teorija književnosti, Zagreb.
 3. Stamać, Ante, Škreb, Zdenko (1998): Uvod u književnost. Teorija, metodologija, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar