Naziv
Karolinška Istra
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
131616
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je ovog predmeta upoznati studente s korpusom karolinških spomenika u Istri te s recentnim arheološkim istraživanjima i promjenama u metodologiji istraživanja u posljednjih desetak godina. Studenti stječu sposobnost samostalnog rada na ranosrednjovjekovnom materijalu s područja Istre i sposobnost sagledavanja i interpretiranja istarskih spomenika u kontekstu europske ranosrednjovjekovne kulturno-umjetničke baštine
Arhitektura i likovne umjetnosti ranosrednjovjekovnog razdoblja u Istri – opći pregled ranosrednjovjekovne povijesti i umjetničke baštine Istre, prezentacija recentnih istraživanja spomenika karolinškog doba u Novigradu, Balama, Guranu kod Vodnjana, s naglaskom na metodologiji istraživanja i novim spoznajama o razdoblju ranog srednjeg vijeka na tom prostoru.
Sadržaj
 1. Uvod - povijesne okolnosti druge polovice 8. stoljeća u Istri i široj regiji.
 2. Diplomatske aktivnosti Karla Velikog i Pape Hadrijana u Istri nakon osvajanja Langobardskog kraljevstva 774: biskup Mauricije u Istri i njegove investicije.
 3. Novigrad kao sjedište biskupije (Mauricije) i sjedište kneza istarskog (Ivan): novigradska katedrala, kripta, baptisterij, mauricijev ciborij.
 4. Karolinška organizacija teritorija: korištenje rimskih cesta, izgradnja castruma - Bale, Guran, Dvigrad.
 5. Crkvena organizacija teritorija: samostani - Sv. Marija Velika kod Bala, Sv. Andrija na otočiću pred Rovinjem, Sv. Mihovil pod zemljom.
 6. Organizacija posjeda: Sv Toma kod Rovinja, Sv Kvirin u Juršićima.
 7. Arhitektura prvog vala Karolinške okupacije Istre: tipologija, kronologija, utjecaji, prijenos oblika.
 8. Arhitektura: tip dvoranske crkve s tri upisane apside. Prijenos oblika i geneza kronološka pitanja.
 9. Arhitektura: tip jednobrodne crkve s transeptom. Prijenos oblika i geneza kronološka pitanja.
 10. Skulptura: radionica iz Cividalea.
 11. Skulptura: Majstor kapitela iz Bala.
 12. Razdoblje nakon mantovanskog koncila 827.: Poreč pod karolinškom vlasti.
 13. Razdoblje nakon mantovanskog koncila 827.: Pula pod karolinškom vlasti.
 14. Sinteza karolinškog razdoblja u Istri.
 15. Ponavljanje. Kolokvij.

Ishodi učenja
Metode podučavanja
predavanja s PPT prezentacijama i vizualnim pomagalima u nastavi
terenska nastava
Metode ocjenjivanja
Stalna provjera u nastavi, zahtjevi za čitanjem literature iz predavanja u pedavanje uvijek unaprijed.
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. 1. Hrvati i Karolinzi, katalog izložbe, Split, 2000. (poglavlja koja se odnose na umjetnost ranog srednjeg vijeka u Istri)
 2. 2. M. Jurković, Novigrad (kulturno-povijesni vodič), Split, 1996
 3. 3. M. Jurković, «Il ciborio di Novigrad», Hortus artium medievalium br. 1, 1995.
 4. 4. Hortus artium medievalium br. 2, 1996., br. 3, 1997., br. 4, 1998., br. 5, 1999., br. 6., 2000.: J.-P. Caillet-M. Jurković-P. Chevalier-I. Matejčić – prethodna priopćenja s arheoloških iskopavanja lokaliteta Sv. Marije Velike kod Bala
 5. 5. T. Milošević, «The Iron Cross from Dvigrad», Hortus artium medievalium br. 8, 2002.
 6. 6. M. Jurković, «Maitre des chapiteaux de Bale», Hortus artium medievalium br. 8, 2002.
 7. 7. Hortus artium medievalium br. 9, 2003., br. 10, 2004.: J. Terrier-M. Jurković-Matejčić - prethodna priopćenja s arheoloških iskopavanja na lokalitetima trobrodne bazilike i crkve sv. Šimuna u Guranu kod Vodnjana
 8. 8. I. Matejčić: Dvije crkve (Dvije srednjovjekovne crkve, istraživanje i obnova), Rovinj, 1997.
Dopunska literatura
 1. 1. J.-P. Caillet, L'art carolingien, Paris 2005.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar