Naziv
Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
131575
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Analizirat će se haiku pjesme (u prijevodu i uz referiranje na izvornik) kako bi se ukazalo na karakteristike njihovoga zasebnog žanra unutar lirske poezije. Uvodna trećina kolegija predstavit će specifičnu terminologiju i okolnosti književnopovijesnog razvoja haiku pjesništva u Japanu i izvan njega. Zatim će se fokus prebaciti na formalne aspekte žanra i zahtjeve koje haiku postavlja pred pjesnike. U posljednjoj će se trećini kolegija razmatrati posebnosti haikua s obzirom na druge lirske vrste, ali i u široj komparaciji s drugim književnim vrstama.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Terminologija haikua
 3. Povijest haikua I – uvodno
 4. Povijest haikua II – razvoj u Japanu
 5. Povijest haikua III – razvoj izvan Japana
 6. Povijest haikua IV – zaključno
 7. Forma haikua I – uvodno
 8. Forma haikua II – stih
 9. Forma haikua III – strofa
 10. Forma haikua IV – zaključno
 11. Sadržajnost haikua I – uvodno
 12. Sadržajnost haikua II – referencije
 13. Sadržajnost haikua III – simbolika
 14. Sadržajnost haikua IV – zaključno
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i definirati temeljna obilježja haiku pjesništva i njegovu specifičnu terminologiju, kao i njegove reprezentativne predstavnike u japanskoj, hrvatskoj i ostalim književnostima;
 2. opisati i interpretirati književnopovijesni razvoj haiku pjesništva u Japanu i izvan njega te analizirati različite oblike književne komunikacije uključene u taj razvoj;
 3. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji haiku pjesama iz japanske, hrvatske i ostalih književnosti, kao i u njihovoj međusobnoj usporedbi;
 4. uočiti i razlikovati posebnosti haikua s obzirom na druge lirske vrste, ali i u široj komparaciji s drugim književnim vrstama.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Antologija hrvatskoga haiku pjesništva, prir. Vladimir Devidé; Zagreb: Naklada Pavičić, 1996
 2. Classic haiku: a master's selection, prir. Yuzuru Miura; Boston, Rutland, Vermont, Tokio: Tuttle Publishing, 2001
 3. Japanski haiku i jisei, prir. Mladen Machiedo; Zagreb: Studio moderna / Naklada Đuretić, 2018
 4. Modern Japanese haiku: an anthology, prir. Makoto Ueda; Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1978
 5. Nepokošeno nebo: antologija hrvatskog haiku pjesništva 1996.-2007., ur. Đurđa Vukelić-Rožić; Ivanić Grad: Udruga Tri rijeke, 2011
 6. Nepokošeno nebo 2: antologija hrvatskog haiku pjesništva 2008.-2018., ur. Đurđa Vukelić-Rožić; Ivanić Grad: Udruga Tri rijeke, 2018
 7. Uska staza prema dalekom sjeveru i druge putopisne crtice, Matsuo Bashō; Zagreb: Društvo hrvatskih haiku pjesnika, 2000
 8. Vetar sa Fudžijame, Matsuo Bashō; Banja Luka: Glas, 1990
Dopunska literatura
 1. R. H. Blyth: Haiku. Vol. 1, Eastern culture; Tokio: The Hokuseido Press, San Francisco: Heian International, 1981
 2. R. H. Blyth: Haiku. Vol. 2, Spring; Tokio: The Hokuseido Press, San Francisco: Heian International, 1981
 3. R. H. Blyth: Haiku. Vol. 3, Summer-Autumn; Tokio: The Hokuseido Press, San Francisco: Heian International, 1982
 4. R. H. Blyth: Haiku. Vol. 4, Autumn-Winter; Tokio: The Hokuseido Press, 1952
 5. Vladimir Devidé: Japanska haiku poezija i njen kulturnopovijesni okvir; Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1976
 6. Joan Giroux: The haiku form; Rutland, Tokio: C. E. Tuttle Company, 1974
 7. Masako K. Hiraga: "Blending" and an Interpretation of Haiku: A Cognitive Approach, u Poetics Today, sv. 20, br. 3, 1999
 8. Koji Kawamoto: The Use and Disuse of Tradition in Bashō's Haiku and Imagist Poetry, u Poetics Today, sv. 20, br. 4, 1999
 9. Hoyt Long i Richard Jean So: Literary Pattern Recognition: Modernism between Close Reading and Machine Learning, u Critical Inquiry, sv. 42, br. 2, 2016
 10. Makoto Ueda: Bashō and the Poetics of "Haiku", u The Journal of Aesthetics and Art Criticism, sv. 21, br. 4, 1963
 11. Kenneth Yasuda: The Japanese haiku: its essential nature, history, and possibilities in English, with selected examples; Rutland, Tokio: C. E. Tuttle Company, 1975

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar