Naziv
Korekcija izgovora
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
3
Šifra
185287
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Govorne vježbe
30

Cilj
Pripremiti studente za uočavanje, opis i korekciju pogrešaka u izgovoru.
Sadržaj
 1. Uvodno o kolegiju. Osnovni pojmovi: percepcija govora i pojedinih glasova. Povezanost percepcije i proizvodnje. Izgovor – klasifikacije. Izgovorne pogreške, izgovorne mane, strani akcent. Korekcija izgovora u skladu s fonetskim načelima. Fonetska načela važna za korekciju izgovora. (3P)
 2. Učenje stranog jezika i poučavanje izgovora. Metode poučavanja izgovora u stranom jeziku. Metode fonetske korekcije. (3P)
 3. Osnove VT filozofije. Vrednote govornoga jezika. Sustav grešaka. Metodika korekcije izgovora korekcija po verbotonalnoj metodi. Fonetske karakteristike glasova. Pojam optimale u verbotonalnoj metodi. Visinska optimala glasova. Određivanje visinskih karakteristika glasova. (3P)
 4. Uvjeti fonetske korekcije. Korekcija izgovora – protokol za pripremu individualne korekcije. Slušna procjena izgovora: kategorije, razine procjene, kriteriji, protokoli. Sustavnost u odstupanjima – individualna ili jezično uvjetovana (sustavna); očekivani sustav grešaka, ostvareni sustav grešaka. (3P)
 5. Analiza snimaka govornika različitih materinskih jezika koji uče hrvatski kao strani jezik. Auditivno prepoznavanje materinskog jezika govornika i izbor greške za korekciju na temelju snimke. (3V)
 6. Uvjeti i elementi fonetske korekcije. Pregled klasifikacije fonetskih grešaka. Određivanje uvjeta fonetske korekcije za ispravljanje pojedine greške. (2V).
 7. Osnove rukovanja elektroakustičkim pomagalima. Postupak pripreme materijala za korekciju. Kriteriju za izradu valjanog materijala. Način i postupci provođenja fonetske korekcije. Struktura sesije (3P)
 8. Uvježbavanje rukovanja elektroakustičkim pomagalom. (3V)
 9. Analiza primjera materijala. Ispravljanje primjera materijala za korekciju. Priprema vlastitog materijala za korekciju određene greške. (3V)
 10. Simulacija tijeka fonetske korekcije. Analiza izgovora kolega, određenje greške, priprema materijala.Simulacija sesije fonetske korekcije (3V).
 11. Ponavljanje i priprema za kolokvij. Kolokvij (3V).(Ovako je prikazano zbog razrade satnice. Neće se izvoditi u istom terminu)
 12. Hospitacije u Croaticumu. Snimanje studenta u studiju Odsjeka za fonetiku (3V)
 13. Priprema, provedba i analiza korekcije izgovora. (10V)

Ishodi učenja
 1. Klasificirati odstupanja u izgovoru.
 2. Povezati odstupanja u izgovoru i način ispravljanja pomoću fonetskih načela.
 3. Opisati proces poučavanja izgovora u stranom jeziku i nabrojati metode.
 4. Primijeniti načela verbotonalnog pristupa u svom radu.
 5. Pripremiti, primijeniti i vrednovati materijal za individualnu i grupnu korekciju izgovora.
 6. Rukovati elektroakustičkim pomagalima.
 7. Predstaviti i objasniti postupak korekcije izgovora prema fonetskim načelima pojedincima i široj javnosti.
 8. Pratiti znanstvenu i stručnu literaturu o korekciji izgovora i primijeniti ih u svom radu.
Metode podučavanja
Predavanja Vježbe Mješovito e-učenje Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Fonetska korekcija izgovora – skripta (Tomić, 2017)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij