Naziv
Latinski jezik za arheologe I
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
69904
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Primijeniti znanje latinskog jezika u arheologiji.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet (povijest latinskog jezika, najstariji tekstovi na latinskom jeziku, latinske riječi u hrvatskom jeziku).
 2. Čitanje i izgovor klasičnog latinskog;prva deklinacija
 3. Imenice druge deklinacije i pridjevi prve i druge deklinacije; kroatizacija
 4. Treća deklinacija – imenice konsonantskih osnova, podjela na rodove, primjeri; arheološki pojmovi podrijetlom iz latinskog jezika
 5. Treća deklinacija – imenice –i osnova, podjela na rodove, primjeri; izuzeci u trećoj deklinaciji; kroatizacija
 6. Treća deklinacija – pridjevi; komparacija pridjeva prve, druge i treće deklinacije, komparacija priloga, nepravilna komparacija; arheološki pojmovi podrijetlom iz latinskog jezika vezanih uz rimsku vojsku
 7. Treća deklinacija – pridjevi; komparacija pridjeva prve, druge i treće deklinacije, komparacija priloga, nepravilna komparacija; arheološki pojmovi podrijetlom iz latinskog jezika vezanih uz rimsku vojsku
 8. Četvrta i peta deklinacija. Brojevi.
 9. Zamjenice (osobne, pokazne, odnosne, posvojne, upitne)
 10. Zamjenice (osobne, pokazne, odnosne, posvojne, upitne)
 11. Konjugacija glagola, glagolska vremena
 12. Konjugacija glagola, glagolska vremena
 13. Konjugacija glagola, glagolska vremena
 14. Konjugacija glagola, glagolska vremena
 15. Čitanje Plinijevog opisa jadranske obale; antički toponimi na Jadranu

Ishodi učenja
 1. Prepoznati osnovne oblike riječi iz latinskog jezika i ustanoviti njihovu međusobnu povezanost u rečenici
 2. Upotrijebiti stečeno znanje u prevođenju jednostavnih rečenica s latinskog na hrvatski
 3. Jezično protumačiti i prevesti osnovne pojmove iz rimske vojne terminologije
 4. Navesti antička imena najznačajnijih mjesta u hrvatskom dijelu provincija Dalmacije i Panonije
Metode podučavanja
Predavanja uz ppt prezentacije .
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 80% nastave.

Obavezna literatura
 1. V. Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb 1998.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar