Naziv
Lire Moliere (Čitanje Molierea)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS bodovi
3
Šifra
78475
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
  2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij