Naziv
Logika I - uvod u simboličku logiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
160768
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
cilj nastave logike u okviru studija filozofije je upoznavanje s temeljima ove filozofske discipline i stjecanje kompetencija koje diplomiranog studenta kvalificiraju za nastavu logike na razini srednje škole. Ujedno, u okviru studija filozofije, nastava logike treba studenta osposobiti za praćenje suvremenih rasprava u nizu disciplina koje su s logikom povezane, poput filozofije znanosti, filozofije matematike i filozofije jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u logiku
 2. SIntaksa ls
 3. sementika ls
 4. Metode provjere valjanosti
 5. Logika predikata
 6. Sintaksa lp
 7. Semantika lp

Ishodi učenja
 1. Objasniti razlike prirodnih i umjetnih jezika
 2. Primijeniti jezik logike sudova
 3. Primijeniti jezik logike predikata
 4. Primjeniti prirodnu dedukciju u LS i LP
Metode podučavanja
predavanja, vježbe, zadaće on-line vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Petrović, G., Logika. Element, Zagreb 2010, s dodatkom D. Lauca, Element, Zagreb 2006. Cauman, L., Uvod u logiku prvog reda.
Dopunska literatura
 1. Cohen, M./Nagel, E., Uvod u logiku i naučnu metodu. Beograd 1974. Copi, I., Introduction to Logic, Prentice Hall College 1998. Devidé, V., Matematička logika. Zagreb 1970. Dopp, J., Lecons de logique formelle. Paris 1950. Eršov, J. L./Paljutin, E. A., Matematičeskaja logika. Nauka, Moskva 1987. Kalužnin, A., Što je matematička logika. Školska knjiga, Zagreb 1975. Massey, G., Understanding Symbolic Logic. Harper & Row, New York 1970. Nolt, J./Rohatyn, D./Varsi, A., Logic (SCHAUM’s Outlines). McGraw-Hill, 1998. Quine, W. V. O., Methods of Logic. Harvard University Press, 1982. Strawson, P. F., Introduction to Logical Theory. Methuen, London 1952. Tarski, A., Uvod u matematičku logiku i metodologiju matematike. Rad, Beograd 1973.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 13. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 14. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 20. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 21. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 27. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar