Naziv
Baze podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
6
Šifra
51386
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu. Praktičan rad s bazom podataka omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama upravljanja s bazom. U tu svrhu koristit će se neke od poznatih relacijskih baza podataka.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i definicija baze podataka
 2. Osnovni pojmovi
 3. Model podataka
 4. Relacijski model podataka
 5. Ključevi
 6. Strani ključevi
 7. Ograničenja
 8. Priprema za kolokvij
 9. 1. Kolokvij
 10. Osnove programskog jezika SQL
 11. Spajanje tablica u SQL-u
 12. Brisanje, umetanje i promjena podataka u SQL-u
 13. Normalne forme
 14. Priprema za 2. kolokvij
 15. 2. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Definirati bazu podataka i njezinu ulogu u informacijskom sustavu
 2. Objasniti problem oblikovanja baze podataka
 3. Transformirati konceptualni model baze podataka u shemu relacijske baze podataka
 4. Implementirati pravila integriteta
 5. Primijeniti entitetski i referencijalni integritet u oblikovanju baze podataka
 6. Napisati jednostavne i kompleksne upite
 7. Definirati osnovne pojmove: entitet, informacija i podatak
 8. Identificirati informacijske potrebe korisnika
 9. Primijeniti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 10. Interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 11. Primijeniti i izgraditi baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 12. Vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 13. Primijeniti znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
 14. Opisati i reproducirati informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Tkalac, S.: Relacijski model podataka, Informator, Zagreb, 1988.
 2. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.
Dopunska literatura
 1. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom:Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2002.
 2. Ullman, D. J.: Database and Knowledge - base Systems, Computer Science Press, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar