Naziv
Ljudska bihevioralna ekologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
69816
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija je pokazati važnost proučavanja heuristika za antropološka istraživanja. Posebno ćemo razmotriti uloge heuristika i pristranosti (ograničene racionalnosti) u svakodnevnom životu. Tijekom rada preispitat ćemo valjanost "svakodnevnih" heuristika i njihovu trajnost s obzirom na njihovu suboptimalnost. Pružit ćemo niz teorijskih odgovora (iz biologije, psihologije, ekonomije i statistike) na pitanje zašto su "predvidljive iracionalnosti" tako važan dio ljudskog ponašanja, a potom ćemo ih usporediti s modelima optimalizacije iz logike, statistike, teorije javnog izbora, teorije racionalnog izbora i teorije igara. Temeljna pretpostavka kolegija jest da antropologija pruža najprimjereniju sintezu objašnjenja koja inače pružaju brojne druge znanstvene discipline.
Sadržaj
 1. Što su heuristike, a što pristranosti? Značaj istraživanja heuristika.
 2. Tri modela odlučivanja: teorija racionalnog izbora, bihevioralna ekonomija ("predvidljive iracionalnosti"), heuristike kao dobrofunkcionirajući "toolbox" u adaptacijama
 3. U kojim se znanstvenim područjima istražuju heuristike? Što je to "pristup "heuristikama i pristranostima""?
 4. Evolucijski značaj heuristika 1: optimalnost i "biasi"
 5. Optimalnost vs. heuristike: antropološki eksperimenti u zajednicama svijeta
 6. Evolucijski značaj heuristika 2: (dual processing theory)
 7. Evolucijski značaj heuristika 3: okolinski uvjeti (bihevioralna ekologija)
 8. Osnove teorije odlučivanja
 9. Temeljne pristranosti (Kahneman, Tversky, Ariely, Sunstein, Thaler)
 10. Objašnjenja eksperimentalnih nalaza: Nedovoljna prilagodba, zamjena teškog lakšim, cognitive miser, primjena krivog evolucijskog oruđa (Gigerenzer)
 11. Konstante socijalne psihologije kao izvor heuristika (semantičko i socijalno "udešavanje"). Problemi s eksperimentalnim nalazima.
 12. Adaptivna kutija s oruđem: heuristike funkcioniraju dobro! "manje je više" (Gigerenzer)
 13. Heuristike i pristranosti u poimanju sebe (hyperbolic discounting)
 14. Heuristike, organizacija socijalnih mreža, akumulacija znanja
 15. Evolucijsko tumačenje i važnost "heuristika i pristranosti"

Ishodi učenja
 1. Objasniti i analizirati teorijske koncepte bihevioralnih adaptacija, razloge korištenja heuristika i njihovu važnost u antropologiji (iz IU1)
 2. Protumačiti temeljne pojmove iz područja bihevioralne ekonomije i bihevioralne antropologije: ograničena racionalnost, heuristike, pristranosti, predvidljiva iracionalnost (iz IU2)
 3. Usporediti i preispitati spoznaje bihevioralne ekonomije/antropologije u odnosu na standarde odlučivanja iz modela/teorije racionalnog izbora.
 4. Definirati i opisati temeljne eksperimente bihevioralne ekonomije/antropologije i usporediti ih s modelima racionalnog odlučivanja (iz IU4)
Metode podučavanja
Predavanja PPT prezentacije Brza provjera: Testiranje Reakcijski test (2 kartice, 1-2 puta u semestru)
Metode ocjenjivanja
10% sudjelovanje u nastavi (dolasci) 20% aktivnost na seminaru 30% pismeni ispit (10 pitanja) 40% usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Polšek-Bovan (ur.) Uvod u bihevioralnu ekonomiju, Pilar, Zagreb
 2. Ariely. Predvidljivo iracionalni, VBZ, Zagreb
 3. Kahneman. Misliti brzo i sporo, Mozaik knjiga, Zagreb
 4. Gigerenzer: Snaga intuicije, Algoritam, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Ariely. Dobre strane iracionalnosti, VBZ, Zagreb
 2. Todd-Gigerenzer. Simple heuristics that make us smart, Harvard UP
 3. Gladwell: Treptaj, Jesenski-Turk, Zagreb
 4. Wilson. 2005. Strangers to Ourselves, Princeton UP
 5. Thaler&Sunstein. Poticaj. Ocean-More, Zagreb
 6. Surowiecki. Mudrost masa. Profil, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 20. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar