Naziv
Makedonska književnost: Makedonska drama
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52568
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s kazalištem na tlu Makedonije i razvojem drame u makedonskoj književnosti na primjerima reprezentativnih tekstova od 19. do kraja 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom i studentskim obavezama.
 2. Kazalište na tlu Makedonije: antika i srednji vijek.
 3. Kazalište na tlu Makedonije: XIX. stoljeće i prva polovica XX. stoljeća. Interpretacija drame "Makedonska krvava svadba" V. Černodrinskog
 4. Drama u međuraću. Interpretacija drama "Pečalbari" A. Panova i "Novac je smrt" Rista Krle
 5. Razvoj suvremene makedonske drame i kazališta.
 6. Moderni realizam. Interpretacija drame "Crnila" Kola Čašula.
 7. Moderni realizam. Interpretacija drame "Diogenov paradoks" Tome Arsovskog.
 8. Modernistička drama K. Čašule. Interpretacija drame "Vrtlog" Kola Čašula
 9. Modernistička drama G. Stefanovskog. Interpretacija drame "Divlje meso" Gorana Stefanovskog
 10. Od modernizma prema postmodernizmu. Interpretacija drame "Crna rupa" Gorana Stefanovskog.
 11. Makedonska drama devedesetih u kontekstu europske nove drame. Interpretacija drame "Bure baruta" Dejana Dukovskog i razgovor o istoimenom filmu Gorana Paskaljevića
 12. Postmodernistički odnos prema tradiciji. Interpretacija drame "Pobuna u staračkom domu" Venka Andonovskog
 13. Tendencije u makedonskoj drami i kazalištu kraja 20. stoljeća
 14. Drame Gorana Stefanovskog u postjugoslavenskom kontekstu
 15. Završni razgovor i sinteza

Ishodi učenja
 1. Opisati razvoj kazališta na makedonskom prostoru
 2. Nabrojiti makedonske kanonske dramatičare
 3. Objasniti razvoj makedonske dramske književnosti kroz književnopovijesna razdoblja
 4. Opisati i analizirati kanonske dramske tekstove makedonske književnosti
 5. Primijeniti stečena književnoteorijska znanja na drugim dramskim tekstovima
Metode podučavanja
Uz predavački dio na kojem će se studenti upoznati s osnovnim teorijskim pojmovima te književno/kazališno-povijesnim činjenicama, naglasak će biti na samostalnim analizama studenata u obliku zadaća i izlaganja. Predviđene su i projekcije izabranih kazališnih predstava i teatrološkog materijala o povijesti kazališta na tlu Makedonije.
Metode ocjenjivanja
Zadaće, kolokvij i usmeni ispit. Pismenim kolokvijem je obuhvaćena povijest makedonskog kazališta i dramske književnosti, a usmeni ispit podrazumijeva razgovor o pročitanim dramskim tekstovima.

Obavezna literatura
 1. Antologije: Branko Hećimović, Borislav Pavlovski. Suvremene makedonske drame. Zagreb: Znanje, 1982.Borislav Pavlovski. Nova makedonska drama. Zagreb: Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000.
 2. Borislav Pavlovski. Kronologija makedonske dramske književnosti. u: Antologija nove makedonske drame. Zagreb: Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000, 13-90.
 3. Patrice Pavis, Pojmovnik teatra, Zagreb, 2004. (odabrani pojmovi)
Dopunska literatura
 1. Georgi Stardelov, Jelena Lužina, Ivan Džeparoski, Teatarot na počvata na Makedonija od antikata do denes, Skopje, 2004. (tekstovi: Tome Janakievski, Antičkiot teatar na počvata na Makedonija (57-87); Mišel Pavlovski, srednovekovniot teatar na počvata na Makedonija (87-111); Jelena Lužina, Bitovskata dramska i teatarska paradigma (125-144); Nada Petkovska, Sovremenata drama i teatar vo Makedonija (171-179)).
 2. Hristo Georgievski. Istorija i poetika na makedonskata drama. Skopje, 1996. (odabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar