Naziv
Metode psiholingvističkih istraživanja 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
129270
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Po završetku kolegija Metode psiholingvističkih istraživanja 2 student će moći:usporediti različite metodološke pristupe, kritički valorizirati i argumentirano procijeniti znanstvenu literaturu iz područja psiholingvistike.
Sadržaj
 1. Uvodni sat; temeljni podaci o kolegiju, literatura, i obaveze polaznika
 2. Osnovne strukture i funkcije mozga i njihova uloga u jezičnoj obradi
 3. Metode psiholingvističkih istraživanja leksičko - semantičke obrade
 4. Testiranje skalarnom procjenom predočivosti, apstraktnosti, subjektivne frekvencije i dobi usvajanja
 5. Baza podatka Psiholex_HR
 6. Laboratorij čitanja: Kognitivno-jezični razvoj djece, stvaranje dječjih čitalačkih navika i kritičkog mišljenja
 7. Prvi kolokvij
 8. Funkcionalno oslikavanje mozga
 9. Neuropsihologijska procjena
 10. Poremećaji psihičkih funkcija
 11. Testiranje leksičko-semantičke obrade i izvršnih funkcija 1
 12. Testiranje leksičko-semantičke obrade i izvršnih funkcija 2
 13. Unos leksičkih varijabli u bazu podataka 1
 14. Unos leksičkih varijabli u bazu podataka 2
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojiti metode psiholingvističkih istraživanja koje se koriste kod jezičnih patologija i zdrave populacije
 2. opisati temeljne karakteristike raznih metoda psiholingvističkih istraživanja na temelju aktualnih teorija iz jezične percepcije i produkcije
 3. usporediti razlike i sličnosti simptoma pojedinih jezičnih poremećaja
 4. analizirati prednosti i nedostatke dosadašnjih istraživanja o jezičnim poremećajima
 5. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezičnih poremećaja, prema glavnim karakteristikama i klasifikaciji
 6. primijeniti psiholingvističke metode i teorije o jezičnim poremećajima u suradnji sa srodnim strukama koje se bave istom tematikom (neurolozi, psiholozi, logopedi)
 7. argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu u psiholingvistici na hrvatskom i engleskom jeziku
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Bodovanje svih aktivnosti tijekom nastave: 2 pisana kolokvija na temelju zadane literature i prezentacija s nastave, seminarski istraživački zadatak, prisustvovanje nastavi.

Obavezna literatura
 1. Erdeljac, V., 2009. Mentalni leksikon: modeli i činjenice. Ibis grafika.
 2. Stimmer, Brigitte & Whiteker Harry A. (eds), 2008: Handbook of Neuroscience of language, Oxford: Elsevier.
 3. Warren, P., 2012. Introducing psycholinguistics. Cambridge University Press.
 4. Harley, T.A., 2008. The psychology of language: From data to theory. Psychology press.
Dopunska literatura
 1. Ingram, John C. L., 2007: Neurolinguistics: an Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders, Cambridge: CUP.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar